JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


คำที่เกี่ยวข้อง :
ประเภทงาน :
จังหวัด :

หางาน สมุทรสาคร

หางานสมัครงานงาน จังหวัด สมุทรสาคร

ตำแหน่งงานว่าง หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 11 หน้า จำนวน 104 ตำแหน่ง  
   
1. ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล เพื่อวางแผนการทดลอง 2. ทำการทดลอง เขียนรายงาน และสรุปผลการทดลอง 3.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4.การเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ การเก็บเกี่ยวเชื้อจุลินทรีย์และเมทาบอไลน์ 5.การผลิตชีวภัณฑ์ สามารถทำงานเดี่ยวและทีมได้ 6.ควบคุมดูแลจัดการเครื่องมือและปฎิบัติการในห้องปฎิบัติการ 7.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ตอบอีเมล์ลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายขาย - พิมพ์เอกสารอินวอยซ์ จัดเตริยมเอกสารงานขาย - จัดเก็บเอกสารงานขาย จัดทำรายงานขาย - มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ รับพิจารณาพิเศษ ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
- จัดทำรายงานขาย - เอกสารวางบิล-รับเช็ค - ใบสำคัญรับ และใบสำคัญจ่าย ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย - ภงด 3, ภงด 53 - รายงานค่าใช้จ่าย - ใบสำคํญรับ ใบสำคัญจ่าย ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
ขายสินค้า ตามที่รับมอบหมาย ในเขตที่รับผิดชอบ งานด้าน รถยกฟอร์คลิฟท์ อะไหล่ งานเช่า งานซ่อม ต้องออกหาลูกค้า มีใบขับขี่ ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
รับส่งเอกสาร จัดส่งอะไหล่ ตามที่มอบหมาย ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
1.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการควบคุมการผลิต 2.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการวางแผน สั่งการ 3.ปฎิบัติงานร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพในการควบคุมคุณภาพการผลิต 4.ปฎิบัติงานร่วมกับหัวหน้าในการปกครอง บังคับบัญชา พัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
1. ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน(ผลิตเครื่องสำอาง) ตั้งแต่การเข้าของวัตถุดิบการผลิตจนถึงการส่งมอบให้ฝ่ายคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 2.วางแผนและตรวจสอบรายงานการผลิตสรุป ผลจัดทำสถิติ ทำแผนดำเนินการรองรับเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร 3.รับมอบนโยบายรวมทั้งเป้าหมายของบริษัท มากระจายสู่หน่วยงานรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเคร ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
1.รับมอบหมายงาน ศึกษา ทดลอง ค้นคว้าจากผู้บังคับบัญชา แล้วรายงานผลที่ได้ตอบกลับผู้บังคับบัญชา 2.ติดต่อประสานงาน และสนับสนุนด้านข้อมูลและปฎิบัติกับฝ่ายที่ร้องขอในส่วนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัย 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายวิจัยเช่น GMP ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
1. ร่วมวางแผนการผลิต และจัดการด้านอุปกรณ์ วัตถุดิบ บุคลากร และสถานที่ 2. ควบคุมและดำเนินการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3. ตรวจสอบ ดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับระบบ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  

   
1. ดูแลงานวิจัยและพัฒนา วัตถุดิบสำหรับเครื่องสำอางและอาหารเสริม 2. ดูแลงานวิจัย เกี่ยวกับสารสกัดทางธรรมชาติ / ทำการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด วิเคราะห์ปัญหา หาสาเหตุและแก้ไขคุณภาพงานได้ 4. ดูแล ปรับปรุงพัฒนา กระบวนการวิจัยพัฒนาและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและอาหารเสริม 5. สรุปรายงานผลการทดลอง จัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็น ...


       จังหวัด : หางาน สมุทรสาคร    04 สิงหาคม 2563
   ดูรายละเอียดงานตำแหน่งนี้  


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 110.094475030899048