หางานสมัครงานงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ฝากใบประวัติ..ฟรี หน่วยงานราชการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

สพป. ลพบุรี เขต 2 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วงประกาศเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2555

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โครงการคืนครูให้นักเรียน ครั้งที่ 1/2555

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

จำนวน 2 อัตรา สำหรับปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียน ดังนี้
1. กลุ่มโรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วง

อัตราจ้าง 9,140 บาท/เดือน

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขา

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ์ 2555 ในวัน เวลา ราชการ

เอกสารต้นฉบับ  Tag : หางาน งาน สมัครงาน งานราชการ เปิดสอบ ที่มา   สพป ลพบุรี เขต รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง จ้างปฏิบัติงานธุรการ โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง ,บ้านโคกกลาง ,บ้านหนองสำราญ และบ่อทองลพบุรี อำเภอหนองม่วง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี


งานราชการ อื่นๆ

30-09-2014 กรมการท่องเที่ยว รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
30-09-2014 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)
30-09-2014 กรมปศุสัตว์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งข้าราชการ (อาจารย์)
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาขาการตลาด ,อาจารย์สาขาการจัดการโลจิสติกส์
30-09-2014 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์
30-09-2014 กรมสุขภาพจิต รับสมัครงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

   บริษัท ทีเอชเน็ต จำกัด สอบถาม info@jobisp.com โทรศัพท์ 0-2814-5214-5 โทรสาร 0-2814-5215 สายด่วน 08-4722-7220 (24 ชม. )
   ผู้สมัครงาน : หางาน สมัครงาน งานพิเศษ งานราชการ เปิดสอบ งานกรุงเทพมหานคร
   ผู้ประกอบการ : อัตราค่าโฆษณางาน รับสมัครงาน หาคนทำงาน ลงโฆษณารับสมัครงาน
   แลกลิ้งค์  Site map      Joi3.combot