JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4107 ฉบับ

1
  Merchandise,,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.79   วุฒิ ปริญญตรี   สาขา สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม   จบจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  ช่างภาพ,ผู้ชาวยกล้อง,Graphic Design
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.70   วุฒิ ป.ตรี   สาขา นิเทศศาสตร์   จบจาก ม.ราชภัฏภูเก็ต
  จังหวัด ภูเก็ต
20 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  IT Support,web designer,Programmer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.41   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชัยนาท
18 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  Web Programmer,Tester,PHP Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครนายก
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  พนักงานดูแลคอมพิวเตอร์,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.30   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

6
  Graphic Design,IT Support,IT Admin
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.66   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาลัยเกริก
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

7
  Programmer,IT Support,Web Design Developer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ วทบ   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครปฐม
15 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

8
  พนักงานคอมพิวเตอร์,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.66   วุฒิ บธ.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด นนทบุรี
08 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

9
  ออกแบบกราฟฟิก,ธุรการคีร์ข้อมูล,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA :   วุฒิ -   สาขา เทคโนโลยีการพิมพ์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

10
  พนักงานออฟฟิต,เเมสเซ็นเจอร์,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 8000 บาท
 GPA : 2.33   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
31 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

11
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
  จังหวัด น่าน
24 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

12
  ดีไซน์เนอร์,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.62   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ
  จังหวัด ชลบุรี
22 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

13
  ผู้จัดการ,งานซื้อขายประสานงาน,งานกราฟฟิก
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ครูจีน   จบจาก มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
22 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

14
  Graphic Design,Motion Graphics Design,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA : 2.9   วุฒิ ศิลปบัณฑิต   สาขา Motion Graphics   จบจาก มหาวิทยาลัยรังสิต
  จังหวัด ปทุมธานี
22 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

15
  IT Support,ซ่อมคอมพิวเตอร์,admin
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.00   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทธยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา
  จังหวัด นครราชสีมา
21 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

16
  Graphic Design,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.24   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ศิลปกรรม ออกแบบนิเทศศิลป์   จบจาก วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

17
  เจ้าหน้าที่ออกแแบกราฟฟิค,เจ้าหน้าที่ธุรการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ บธ.บ   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
  จังหวัด สมุทรปราการ
20 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

18
  เจ้าหน้าที่ธุรการคอมพิวเตอร์,Web design/web master,Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
  จังหวัด กาฬสินธุ์
19 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

19
  Graphic Desigh,ออกแบบโฆษณา,ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.16   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
  จังหวัด นนทบุรี
10 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

20
  กราฟฟิคดีไซน์,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ลูกค้า,พนักงานคีย์ข้อมูลสินค้า
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ มัธยมปลาย   สาขา ศิลป์-คณิต   จบจาก รร.สุราษฎร์พิทยา
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
04 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 206 หน้าสุดท้าย >|