JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4142 ฉบับ

1
  Graphic designer,Motion graphic,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.53   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีบัณฑิต   จบจาก มหาวิทยาลัยมหิดล
  จังหวัด เพชรบุรี
04 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  ช่างภาพ,Creative,เขียนบท
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.74   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาพยนตร์เเละสื่อดิจิทัล   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด นนทบุรี
28 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Graphic,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.20   วุฒิ ปริญตรี   สาขา การออกแบบกราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด ปทุมธานี
22 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  graphic design,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด สมุทรปราการ
21 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  พนักงานตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบปกโปสเตอร์,สิ่งพิมพ์โฆษณา
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
  จังหวัด นนทบุรี
18 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  กราฟฟิค,ออกแบบผลิตภัณฑ์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.51   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑฺ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
17 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Graphics design,Creative,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศน์ศิลป์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  ธุรการ,office,IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด ชลบุรี
30 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  พนักงานทั่วไป,ประชาสัมพันธ์ ธุระการ,ออกแบบ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบ   จบจาก เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
29 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  Graphic Design,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.09   วุฒิ วทบ   สาขา เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  เจ้าหน้าที่กราฟิก,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานธุรการ,ประสานงาน/คลังสินค้า
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นิเทศศิลป์ (ออกแบบกราฟฟิกดีไซน์และโฆษณา)   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด ชลบุรี
22 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  ธุรการ,Web Admin,คีย์ข้อมูล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด นครราชสีมา
22 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  พนักงานธุรการ,graphic design,คีย์ข้อมูล
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.51   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยตาปี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
16 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  ออกแบบภายใน/เขียนแบบ/ออกแบบโดยใช้โปรแกรม Sketch Up,event design,Graphic Design, wedding design, backd,ออกแบบ 3D event design backdrop design, booth,disp
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.44   วุฒิ ศิลปกรรมศาสตรบัณทิต   สาขา ออกแบบภายใน   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Staff Event,Graphic designer,Creative
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด นนทบุรี
11 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  Grapgic Design,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  Programer,Web programer,Designer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัด พิษณุโลก
16 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  นักออกแบบ,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  Web programer,Web designer,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จังหวัด ลำปาง
10 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  web design,graphic design,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด อยุธยา
02 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 208 หน้าสุดท้าย >|