JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4163 ฉบับ

1
  กราฟิกดีไซน์,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.46   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
10 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  Graphic Design,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.00   วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศศิลป์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
09 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  กราฟิกดีไซด์,ออกแบบสิ่งพิมพ์,อาจารย์
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศน์ศิลป์   จบจาก สถาบันราชภัฏพระนคร
  จังหวัด นนทบุรี
03 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  IT Support (Contact),,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.42   วุฒิ บธ.บ   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์
  จังหวัด สุรินทร์
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  Graphic Design,VDO Editor,Programmer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด อยุธยา
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  กราฟฟิก,Admin officer/ประสานงาน,ผู้ช่วย/พนักงานทรีตเมนต์
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.31   วุฒิ คอบ.   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  พนักงาน,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.72   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  จังหวัด เชียงใหม่
29 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  กราฟฟิก,creative event ,ประสานงาน
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.5   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ภาพพิมพ์   จบจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  graphics design,creative,designer
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.39   วุฒิ ศ.บ.   สาขา จิตรกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  นักออกเเบบเเะพัฒนาผลิตภัณฑ์,Graphic Design,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.88   วุฒิ ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  พนักงานธุรการ,กราฟิก,งานจัดซื้อ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิษณุโลก
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  Graphic Design,พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธูรการ
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  จังหวัด พิจิตร
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  กราฟฟิก,ออกแบบ,เขียนแบบ
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ป.ตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์   จบจาก มหาลัยราชภัฏพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  กราฟฟิดดีไซน์,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
18 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  พนักงานคอมพิวเตอร์,พนักงานธุรการ,พนักงาน Call Center
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
  จังหวัด ชัยนาท
17 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  กราฟิกดีไซน์,ช่างภาพ,creative
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปริิญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก   จบจาก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  Web Design,ออกแบบโลโก้,ธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด ปทุมธานี
07 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  เจ้าหน้าที่ IT Support,admin ,Graphic Design
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด นครปฐม
01 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  it support,นักวิชาการคอมพวเตอร์,เจ้าหน้าที่พนักงานทั่วไป
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.81   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  ธุรการ,พนักงานฝ่ายIT,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.84   วุฒิ ปวส.   สาขา IT เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยาการจรัลสนิทวงศ์
  จังหวัด นครปฐม
26 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 209 หน้าสุดท้าย >|