JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 4126 ฉบับ

1
  Programer,Web programer,Designer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัด พิษณุโลก
16 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  นักออกแบบ,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์(ศาลายา)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
15 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Web programer,Web designer,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จังหวัด ลำปาง
10 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  web design,graphic design,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด อยุธยา
02 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  ออกแบบกราฟฟิค,,
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ปวส.   สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  พนักงานออกแบบกราฟิก,art work,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.01   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การออกแบบบรรจุภัณฑ์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด สมุทรสาคร
20 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Programmer,IT Support,Web Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
09 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  เจ้าหน้าที่ส่งส่งเสริมการขาย,พนักงานออกแบบ กราฟฟิก สื่อสิ่งพิมพ์,เจ้าหน้าที่การตลาด
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ม.6   สาขา ศิลป์ - คณิต   จบจาก โรงเรียนอุตรดิตถ์
  จังหวัด อุตรดิตถ์
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  Graphic Design,งานคอมพิวเตอร์/IT,งานด้านธุรกิจ/การตลาดออนไลน์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  พนักงานต้อนรับ,พนักงานกราฟฟิก,ดีไซด์เนอร์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.13   วุฒิ ปริญญาบัณฑิต   สาขา ออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
04 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  ธุรการคีย์ข้อมูล (ประสานงานทั่วไป),ธุรการคอมพิวเตอร์,ธุรการจัดซื้อ (คลังสินค้า)
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 3 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.46   วุฒิ บธ.บ   สาขา คอมพเวิเตรอ์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยธนบุรี
  จังหวัด สระบุรี
01 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  พนักงานกราฟฟิกดีไซน์,พนักงานทั่วไป,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.61   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
27 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  Mobile Developer,Web Developer,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ วศ.บ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  จังหวัด ภูเก็ต
26 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  IT Support ,IT Engineering,IT Operator
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.26   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชราชภัฏพระนคร
  จังหวัด นนทบุรี
19 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Programmer,software Tester,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ชลบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  ครูสอนศิลปะ,ช่างศิลป์,ช่างปั้น,กราฟฟิคดีไซน์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เครื่องปั้นดินเผา   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  ช่างภาพถ่ายงานเครื่องประดับ jewelry,ช่างภาพถ่ายงาน Product ,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.77   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  Admin IT,ธุรการ ,เจ้าหน้าที่ดูแลระบบไอที (IT Support)
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.50   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มทร.ตะวันออก วข.จักรพงษภูวนารถ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
27 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  Art director,Support art director,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ศศ.บ.   สาขา ออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  นักออกแบบ,Graphics Design,ศิลปะ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 3.30   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีมีเดีย   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  จังหวัด สมุทรปราการ
22 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 207 หน้าสุดท้าย >|