JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2225 ฉบับ

1
  Programmer,It support,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.00   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์ - คณิต   จบจาก โรงเรียนบ่อเกลือ
  จังหวัด น่าน
11 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  Web Programmer,Tester,PHP Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วทบ.)   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครนายก
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  IT support,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.62   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา
  จังหวัด สระแก้ว
04 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  PHP Programmer,Web Programmer,JAVA Programmer
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 2.8   วุฒิ วทบ.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
21 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

5
  it support,php programmer,ช่างคอม
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.33   วุฒิ ป.ตรี   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด เลย
02 ธันวาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

6
  พนักงานฝ่ายผลิต,คลังสินค้า,ธุรการทั่วไป
  อายุ 22 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ กำลังศึกษาภาคอาทิตย์ ปี1   สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ   จบจาก โรงเรียนเทคโนเอเชียบริหารธุรกิจ
  จังหวัด สมุทรสาคร
20 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

7
  Programmer,IT Support,Web Design Developer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.10   วุฒิ วทบ   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครปฐม
15 พฤศจิกายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

8
  IT support,ธุระการ,พนักงานคีย์ข้อมูล
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จังหวัด สมุทรปราการ
30 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

9
  พนักงานดูแลเว็บไซต์, Web Admin,เขียน Online Content โปรโมทสินค้าและบริการ,Marketing Online
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.01   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา นวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
30 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

10
  พนักงานคีย์ข้อมูล,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.24   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  จังหวัด กาฬสินธุ์
25 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

11
  ผู้จัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ (IT),อื่นๆ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
  จังหวัด อุดรธานี
10 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

12
  เจ้าหนัาธุรการ,IT Support,Web admin
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.21   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

13
  พนักงาานบัญชี,อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.14   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด นครราชสีมา
01 ตุลาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

14
  Programmer,IT Support,ERP
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.60   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยบูรพา
  จังหวัด นครราชสีมา
30 กันยายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

15
  คีย์ข้อมูล,Web Admin,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.78   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา ศิลป์-ภาษา   จบจาก ร.ร ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
25 กันยายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

16
  Front End Developer,CSS Developer,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ ปวส   สาขา บริหารคอมพิวเตอร์   จบจาก กาญจณาพิเศษ
  จังหวัด สมุทรปราการ
14 กันยายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

17
  พนักงาน,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วท.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารทนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชามงคลล้านนาตาด
  จังหวัด ตาก
12 กันยายน 2560รายละเอียดทั้งหมด

18
  IT Supervisor,ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายพัฒนาและบริหารลูกค้า,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 9 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.71   วุฒิ วทบ.   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  จังหวัด พัทลุง
29 สิงหาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

19
  wabmaster,ADMIN ดูแลเว็บไซต์,คีย์ข้อมูลทั่วไป
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด ปทุมธานี
12 สิงหาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

20
  ช่างคอมพิวเตอร์,system admin,ช่างเทคนิดคอมพิวเตอร์
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  จังหวัด กาญจนบุรี
11 สิงหาคม 2560รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 112 หน้าสุดท้าย >|