JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 2245 ฉบับ

1
  Programmer,IT Support,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.08   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  พนักงานคอมพิวเตอร์,เว็บโปรแกรมเมอร์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มทร.ธัญบุรี
  จังหวัด ชุมพร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Java Programmer,Software Engineer,Application Developer
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ Bachelor of science   สาขา Computer Science & Engineering   จบจาก Atish Dipankar University of Science & Technology
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  พนักงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,พนักงานเกี่ยวกับเว็บไซต์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จังหวัด นครพนม
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  นักภูมิสารสนเทศศาสตร์,IT,พนักงานธุรการ
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.96   วุฒิ วทบ   สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์   จบจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  จังหวัด สกลนคร
30 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  วิศวกรระบบ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  จังหวัด อุดรธานี
26 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Web Admin,IT Support,เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.07   วุฒิ ปริญญตรี   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  พนักงานไอที,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก ราชภัฏนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
13 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  เทคโนโลยีสารสนเทศ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ วทบ   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชฏัชสราษฎร์ธานี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
03 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  ช่างคอมพิวเตอร์,ช่างลงโปรแกรมและระบบอินเตอร์เนต,ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  Programer,Web programer,Designer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัด พิษณุโลก
16 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  Web programer,Web designer,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จังหวัด ลำปาง
10 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  marketing officer,,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 60   วุฒิ MBA   สาขา International Marketing   จบจาก Coventry London Campus
  จังหวัด นนทบุรี
09 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  web design,graphic design,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด อยุธยา
02 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Programmer,IT Support,Web Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
09 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  เจ้าหน้าที่สารสนเทศ IT,โปรแกรมเมอร์ Programmer,ธุรการ
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.76   วุฒิ ป.ตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  จังหวัด ลพบุรี
27 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  Mobile Developer,Web Developer,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ วศ.บ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
  จังหวัด ภูเก็ต
26 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  Programmer,software Tester,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.48   วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ชลบุรี
17 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  Programmer,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.00   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา วิทย์ - คณิต   จบจาก โรงเรียนบ่อเกลือ
  จังหวัด น่าน
13 กุมภาพันธ์ 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  admin,งานธุรการ,
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.69   วุฒิ ม.ปลาย   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 มกราคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 113 หน้าสุดท้าย >|