JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5158 ฉบับ

1
  พนักงานทั่วไป,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.28   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  จังหวัด อุบลราชธานี
23 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  รักษาความปลอดภัย,พนักงานขนส่งสินค้า,system
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.02   วุฒิ ม.ต้น   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
21 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  Application Consultant,ครูสอนภาษาอังกฤษ,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.58   วุฒิ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต   สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี   จบจาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  Programer,Web programer,Designer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
  จังหวัด พิษณุโลก
16 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  Web programer,Web designer,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.83   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวืทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
  จังหวัด ลำปาง
10 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  พนักงานธุรการ/ งาน IT,,
  อายุ 16 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.53   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด สุพรรณบุรี
06 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  ช่างเทคนิค,,
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.02   วุฒิ ปวส.   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์   จบจาก พังโคนพณิชยการเทคโนโลยี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  web design,graphic design,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.54   วุฒิ เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด อยุธยา
02 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  it support,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  จังหวัด จันทบุรี
02 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  System Analyst,System Engineer,System Developer
  อายุ 38 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 40000 บาท
 GPA :   วุฒิ วศบ.(คอมพิวเตอร์)   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก ม.เกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
01 เมษายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  ผู้ช่วยแพทย์,ธุรการ admin,ลูกค้าสัมพันธ์/บริการลูกค้า
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.03   วุฒิ บธบ   สาขา เลขานุการทางการแพทย์   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  Drive test engineer ,ครูคอมพิวเตอร์,
  อายุ 28 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 18000 บาท
 GPA : 2.28   วุฒิ ครุศาสตร์วิศวกรรม   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  จังหวัด ชลบุรี
26 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  พนักงานคีย์ข้อมูล,งานบริการ,
  อายุ 19 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA : 3.92   วุฒิ ม.ต้น   สาขา การบัญชี   จบจาก วิทยาลัยพาณิชยการสยาม ในพระราชอุปถััมฯ
  จังหวัด ระยอง
21 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  IT,Programmer,ธุรการ
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 3.36   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  จังหวัด ชัยภูมิ
18 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  QA Engineer,Testter,Business Analyst,ธุรการ,ประสานงาน
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.71   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  จังหวัด ชลบุรี
16 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  พนักงาน IT support,คีย์ข้อมูล,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA : 2.70   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีมิตรพลบริหารธุรกิจ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  Admin,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ วท.บ   สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  Programmer,IT Support,Web Programmer
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.59   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
  จังหวัด ฉะเชิงเทรา
09 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  Graphic Design,งานคอมพิวเตอร์/IT,งานด้านธุรกิจ/การตลาดออนไลน์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.60   วุฒิ บริหารธุรกิจบัณฑิต   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  พนักงานทั่วไป,พนักงานบริษัท,พนักงานประจำ
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 11000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
08 มีนาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 258 หน้าสุดท้าย >|