JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5210 ฉบับ

1
  ธุรการบุคคล ,ธุรการฝ่ายขาย,คีย์ข้อมูล
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 14000 บาท
 GPA : 2.56   วุฒิ วิทยาศาสตรบัญฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จังหวัด สกลนคร
08 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  Programmer,IT Support,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.08   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  จังหวัด เชียงใหม่
06 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  IT Support (Contact),,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.42   วุฒิ บธ.บ   สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์
  จังหวัด สุรินทร์
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  IT Support,,
  อายุ 37 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.15   วุฒิ วท.บ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  จังหวัด ระยอง
01 กันยายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  พนักงานคอมพิวเตอร์,เว็บโปรแกรมเมอร์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มทร.ธัญบุรี
  จังหวัด ชุมพร
31 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  Graphic Design,VDO Editor,Programmer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.32   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  จังหวัด อยุธยา
30 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  Java Programmer,Software Engineer,Application Developer
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 30000 บาท
 GPA : 3.18   วุฒิ Bachelor of science   สาขา Computer Science & Engineering   จบจาก Atish Dipankar University of Science & Technology
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
28 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  พนักงานจัดสโตร์สินค้า,คีย์ข้อมูล,IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.03   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
26 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  IT Suport,programmer,อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.93   วุฒิ คอบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
  จังหวัด ศรีสะเกษ
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  คอมพิวเตอร์,,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ วิศวกรรมศาสตร์   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
24 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  RF Engineer,drive test Engineer, Engineer ,System Administrator,Network Engineer
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.45   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร   จบจาก มหาวิทยาลัยพะเยา
  จังหวัด พะเยา
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  พนักงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์,พนักงานเกี่ยวกับเว็บไซต์,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 3.38   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
  จังหวัด นครพนม
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  QC ควบคุมคุณภาพ,งานฝ่ายผลิต,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 8 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.84   วุฒิ ปวส.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
  จังหวัด ขอนแก่น
22 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  ธุรการทั่วไป,ธุรการประสานงาน,ธุรการ
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 3.25   วุฒิ ปวช3   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก อาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  เจ้าหน้าที่ไอที,,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 2.85   วุฒิ วทบ   สาขา วิยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  จังหวัด กาญจนบุรี
19 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  system Admin,ธุรการ,สอนคอมพิวเตอร์
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.58   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
  จังหวัด ภูเก็ต
16 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  งานทางด้าน IT,ธุรการ/บริหารงานทั่วไป,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 17000 บาท
 GPA : 2.23   วุฒิ ป.ตรี   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
13 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด นนทบุรี
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  พนักงานการตลาดการขาย,ผู้จัดการฝึกหัดการตลาด,พนักงานคอมพิวเตอร์
  อายุ 23 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.10   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
12 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  เจ้าหน้าที่ IT Support,admin ,Graphic Design
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 16000 บาท
 GPA : 2.53   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี
  จังหวัด นครปฐม
01 สิงหาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 261 หน้าสุดท้าย >|