JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา

   

ผลการสืบค้นประวัติ จำนวน 5186 ฉบับ

1
  IT Support,ช่างคอมพิวเตอร์,
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 3.17   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
  จังหวัด สุราษฎร์ธานี
14 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

2
  ผู้จัดการทั่วไป (General Manager),System Analyse and Developer,
  อายุ 33 ปีประสบการณ์ 6 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 75000 บาท
 GPA : 3.55   วุฒิ วทม.   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน)
  จังหวัด สมุทรปราการ
11 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

3
  IT Support,Site Admin,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.15   วุฒิ บธบ.   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
06 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

4
  ผู้จัดการ IT,Business Analysis,
  อายุ 46 ปีประสบการณ์ 20 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 45000 บาท
 GPA : 3.3   วุฒิ วทม   สาขา สิ่งแวดล้อม   จบจาก มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
05 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

5
  คอมพิวเตอร์ IT,ธุรการคอมพิวเตอร์,ช่างคอมพิวเตอร์
  อายุ 31 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 12000 บาท
 GPA : 2.90   วุฒิ บริหารธุรกิจ   สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  จังหวัด บุรีรัมย์
03 กรกฎาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

6
  ช่างเทคนิค,เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  อายุ 30 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 10000 บาท
 GPA : 2.59   วุฒิ อศบ.   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
  จังหวัด นครศรีธรรมราช
30 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

7
  วิศวกรระบบ,,
  อายุ 26 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.5   วุฒิ วศบ.   สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  จังหวัด อุดรธานี
26 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

8
  Web Admin,IT Support,เจ้าหน้าที่ธุรการ IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.07   วุฒิ ปริญญตรี   สาขา ระบบสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภู
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
23 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

9
  it support,อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์,อาจารย์สอนคณิตสาสตร์ชั้นประถมศึกษา
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.64   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
21 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

10
  พนักงานตัดต่อวีดีโอ,ออกแบบปกโปสเตอร์,สิ่งพิมพ์โฆษณา
  อายุ 21 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 9000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส   สาขา คอมพิวเตอร์   จบจาก วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน
  จังหวัด นนทบุรี
18 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

11
  Web Designer /IT Technician Support /IT Security,E-commerce /Sales Representatire,Mechatronics Engineer /Noc Engineer
  อายุ 20 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA :   วุฒิ ปวส.   สาขา เมคคาทรอนิกส์ และหุ้นยนต์   จบจาก วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
16 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

12
  พนักงานไอที,,
  อายุ 24 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จบจาก ราชภัฏนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
13 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

13
  itsupport,โทรนาคม,ช่างติดตั้ง ออกแบบเครือข่าย
  อายุ 32 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 25000 บาท
 GPA : 2.44   วุฒิ ป.ตรี   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จบจาก มทล.ราชมงคลรัตนโกสินทร์
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
10 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

14
  พนักงานคอมพิวเตอร์,ธุรการ,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 1 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.73   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา วิศวกรรมซอฟต์แวร์   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
  จังหวัด นครปฐม
08 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

15
  Graphics design,Creative,
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 4 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 20000 บาท
 GPA : 3.35   วุฒิ ปริญาตรี   สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบนิเทศน์ศิลป์)   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
08 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

16
  ช่างคอมพิวเตอร์,ช่างลงโปรแกรมและระบบอินเตอร์เนต,ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด
  อายุ 36 ปีประสบการณ์ 10 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.0   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา รัฐศาสตร์   จบจาก รามคำแหง
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
02 มิถุนายน 2561รายละเอียดทั้งหมด

17
  ธุรการ,office,IT
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 13000 บาท
 GPA : 2.86   วุฒิ วทบ.   สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จบจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  จังหวัด ชลบุรี
30 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

18
  โปรแกรมเมอร์,เกี่ยวกับด้านIT,
  อายุ 25 ปีประสบการณ์ 0 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 3.02   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์   จบจาก มาหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
29 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

19
  ฝ่ายบริหารบุคลากร,พนักงานธุรการ,ผู้ช่วยIT
  อายุ 27 ปีประสบการณ์ 2 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 15000 บาท
 GPA : 2.95   วุฒิ ปริญญาตรี   สาขา การตลาด   จบจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
20 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

20
  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ IT Support,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,พนักงานบริการลูกค้า
  อายุ 29 ปีประสบการณ์ 5 ปีเงินเดือนที่ต้องการ 19000 บาท
 GPA : 2.82   วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต   สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   จบจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  จังหวัด กรุงเทพมหานคร
19 พฤษภาคม 2561รายละเอียดทั้งหมด

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 - 260 หน้าสุดท้าย >|