JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ให้บริการงาน
252/242 (P-318) อาคารเมืองไทย - ภัทร คอมเพล็กซ์ อาคารพลาซ่า ชั้นที่ 3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-5879680

บริษัท เวลด์ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? ถอดแบบ และประเมินราคา สำหรับการประมูลงาน ? ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ? วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ? ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน ? ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? เขียนแบบงานระบบต่างๆ ? แก้ไขแบบและนำเสนอลูกค้า เพื่อขออนุมัติ ? ตรวจสอบหน้างานและแบบ ? รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? รับสายโทรศัพท์ลูกค้า ตอบข้อมูลลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ ทางไลน์ และทางเว็ปไซด์ ? ดูแลหน้าเว็ปไซด์ เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ? สั่งซื้อตามคำสั่งลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ ทาง ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? จัดทำเอกสารสำหรับส่งให้หน่วยงานราชการได้ ? จัดการงานเอกสารงานธุรการของโครงการ ? ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ? ดูแลทรัพย์สิน และวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ? ทำงานในไซด์งานก่อส ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? จัดทำใบสำคัญรับเงินและใบสำคัญจ่ายเงิน ? จัดทำ ภ.ง.ด.3, 53 พร้อมออกหนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ประจำเดือน ? จัดทำ รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และ ภ.พ.30 ประจำเดือน ? บันทึกข้อ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
? ถอดแบบ และประเมินราคา สำหรับการประมูลงาน ? ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดภายใต้งบประมาณที่กำหนด ? วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ? ดำเนินกา ...