JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด

ขนมขบเคี้ยว
เลขที่ 9/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
โทร 0-2181-0039-44
โทรสาร 0-2914-6786

บริษัท ยูนิแชมป์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 5 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
วางแผนบริหาร ดูแลระบบการผลิตที่ไร่ การรับ-จ่าย และการจัดเก็บมันฝรั่งให้ถูกต้อง ทั้งด้านจำนวน คุณภาพ และประสิทธิภาพของงาน โดยพัฒนาปรับปรุงงาน และบุคลากรในแผนกตลอดเวลา เพื่อให้บรรลุน ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
งานในไลน์การผลิต และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
-จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรจุ ตามแผนการผลิตประจำวัน -ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ผลิตงานได้คุณภาพมาตรฐานและปริมารตามโปรแกรมการผลิตที่กำหนด ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
ดูแลตรวจเช็คและขับรถส่งสินค้าตามขั้นตอน วิธีปฎิบัติมาตรฐานที่ถูกต้องและทันเวลานัดหมาย โดยยึดถือการทำงานที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อให้งานของแผนกเป็นไปตามเป้าหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
ให้คำแนะนำการซ่อมและการใช้เครื่องจักรอย่างถูกวิธี ตรวจเช็คคุณภาพของเครื่องจักรที่ซ่อม ปฎิบัติตามโปรแกรมการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ตรวจเช็คพื้นที่การซ่อมเครื่องจักรเป็นประจำ ควบคุมการ ...