JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ทรัยเน็กซ์ จำกัด

ผลิตสินค้าประเภทปะเก็น,ชิ้นส่วนยาง และงานเชื่อม สำหรับลูกค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์และอื่นๆ
เลขที่ 29-29/1 หมู่ที่ 3 ถนนนนทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 02-975-7471-2 , 081-634-4892
โทรสาร -

บริษัท ทรัยเน็กซ์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 9 ตำแหน่ง  


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-ดำเนินการซ่อมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ -ดำเนินการPMเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามแผนที่ได้วางไว้ -จัดทำReport การใช้เครื่องจักรและการBreakdo ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-ควบคุมการผลิตชิ้นงานให้ได้ตามแผนผลิต เพื่อให้สามารถส่งสินค้าได้ตามเป้าหมาย -ควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตามข้อกำหนดของลูกค้า -ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ -ปรับป ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-ตรวจสอบ Order ลูกค้า -ออกใบสั่งผลิตสินค้า -คีย์รับเข้าใบสั่งผลิตสินค้า -วางแผนการสั่งวัตถุดิบ,เบิกวัตถุดิบให้สัมพันธ์กับการผลิต -ติดตามงานและประสานงานในสายการผลิต เพื่อให้สามา ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัด ทดสอบคุณภาพของ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ สินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามวิธีการและ มาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ -บันทึกเอกสารและจัดทำรายงา ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-รับผิดชอบการตรวจรับวัตถุดิบ,สินค้าและวัสดุต่างๆ -ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,สินค้าและวัสดุต่างๆ -ทำรายงานการเบิกจ่ายสิ่งของต่าง ๆ -ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ให้ครบตามจำนวน -จัดเรียงว ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-สรรหาพนักงาน-จ้างงาน - ปฐมนิเทศ - ประเมินการทดลองงาน - บันทึกประวัติข้อมูลทะเบียนพนักงาน - จัดเก็บข้อมูลสถิติ เพื่อใช้การประเมิน - ประสานงานเรื่องประกันสังคม และเวิร์คเพอร์มิ ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
- จัดทำและบันทึกข้อมูลทางบัญชี และภาษี - ตรวจสอบการลงบัญชี และความครบถ้วนสมบูรณ์ของเอกสาร - จัดทำเอกสารและรายงานทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา - งานอื่น ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-ตรวจสอบและพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ -ดูแลการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย -ดูแล จัดการเอกสาร,สัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นตัวแทนติดต่อประสานงานระหว่า ...


ปทุมธานี  
30 พฤษภาคม 2563  
-บริหารจัดการระบบคุณภาพ ให้ได้มาตรฐานคุณภาพ และ ตามนโยบายของบริษัท -บริหารจัดการ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และ กระบวนการผลิต ให้ได้มาตรฐานคุณภาพและความต้องการของลูกค้า -ควบคุมดูแลการดำเ ...