JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2533 ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต ติดตั้ง และซ่อมแซมเครื่องจักรอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ่ เช่น อุตสาหกรรมน้ำตาล, อุตสาหกรรมเอทานอล บริษัทฯ มีประสบการณ์ ทีมงานที่มีความชำนาญในงานสาขาต่างๆ ทางด้านการบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในสาขาสถาปัตยกรรมวิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ตลอดจนศึกษางานโครงการทางด้านออกแบบ เป็นต้น มีลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ อาทิ บจก.น้ำตาลมิตรผล และบริษัทในเครือ, บจก.น้ำตาลเอราวัณ, บจก.ทีพีเค เอทานอล, บจก.อุตสาหกรรมแม่วัง, บังคลาเทศ, ฟิลิปปินส์, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฮ่องกง เป็นต้น ในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานและเติบโตไปพร้อมกัน
77/64 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 02-4400199 # 502
โทรสาร 02-44000956

บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 5 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
ขับรถรับ - ส่ง ที่ปรึกษาบริษัทฯ จากบ้าน-บริษัท (บ้านอยู่ย่านกรุงเทพกรีฑา-ที่ทำงานอยู่ถนนกรุงธนบุรี) หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
- ดูแลระบบการติดตั้งระบบไฟฟ้ากำลัง ในโรงงาน - มีความรู้ด้านการ เดินสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม, อ่านแบบ Single line diagram ได้ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
-ออกแบบระบบไฟฟ้า กำลัง (lighting,Grounding,lightning,Electrical Power system - เขียนแบบระบบไฟฟ้าต่างๆ - ประมาณราคางานไฟฟ้า ของโครงการต่างๆ - ประสานงานจัดทำ Specification electri ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย 2.วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า 3.วิเคราะห์เปรียบเทียบและต่อรองราคาเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ...


นครราชสีมา  
05 ธันวาคม 2563  
- รวบรวม, ตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บเอกสารต่างๆ - จัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์และประจำเดือนของโครงการ - สามารถถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์หลักตามเอกสารและแบบที่ได้รับ ...