JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด

เราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนโดยการให้สินเชื่อเพื่ออุปโภคเเละบริโภคโดยการให้สินเชื่อทะเบียนรถทุกประเภท และโฉนดที่่ดินดอกเบี้ยต่ำ โดยมีจุดบริการหลายพื้นที่ในเขตชุมชน ธุรกิจการให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถนั้น บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด หวังเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยเหลือความต้องการทางด้านการเงิน และช่วยเหลื่อลูกค้าไม่ให้เจอกับกลุ่มนายทุนที่เอารัดเอาเปรียบโดยการปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้ามาซ้ำเติมลูกค้าในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจทางการเงิน บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด ได้นำเสนอบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ถึงแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยจะประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งวิกฤตการเมืองที่เกิดขึ้น แต่ลูกค้าผู้มีอุปการคุณต่างให้ความเชื่อมั่น โดยเห็นจากตัวเลขลูกค้าที่เข้ามาในแต่ละเดือนนั้น ทำให้ บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจต่อไป ขยายการให้บริการ ให้ควบคุมทุกพื้นที่ในเวลาอันใกล้นี้ และจะพัฒนาบุคลากร ของเราให้ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอาเปรียบ ให้คงอยู่อย่างนี้ตลอดไป และจะมุ่งตอบแทนพระคุณในความไว้วางใจกับเรา บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด และในอนาคตเราจะเป็นผู้นำในธุรกิจการให้บริการสินเชื่อรายย่อยในประเทศไทย
434/61 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทร 055-000600 ต่อ 110

บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 17 ตำแหน่ง  


นครสวรรค์  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


อ่างทอง  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
1.มีทักษะการตอบคำถามลูกค้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2.สร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหาภายในเพจ 3.ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น กับลูกค้าทางออนไลน์ ทุกช่องทางของบริษัทฯ 4.สร้างปฏิสัมพั ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
? การจัดการหรือประสานงาน ระหว่างลูกค้า พนักงาน กับ ผู้บริหาร ? การติดตาม ประเมิน งานจาก พนักงาน ตามแผนงาน ที่วางไว้ ? บริหารจัดการ งานด้านเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับ ผู้บริหาร ...


เพชรบูรณ์  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
1.วิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรมและนำเสนอแผนกลยุทธ์ต่อผู้บริหาร 2.วิเคราะห์ข้อมูล วิจัย ผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3.ติดตามและประเมินผลจาก แผนกลยุทธ์ ให้เป็นไ ...


กำแพงเพชร  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
1.จัดหา/จัดซื้อ 2. ติดต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรอง เปรียบเทียบราคา 3.จัดทำเอกสารสั่งซื้อ ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
We are looking for a skilled Web Developer who will be responsible for developing web application and websites. You will be working alongside a team of other developers in creatin ...


ขอนแก่น  
22 กันยายน 2563  
ลักษณะการทำงาน บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
1.มีทักษะการตอบคำถามลูกค้าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 2.สร้างสรรค์ ออกแบบ และวางแผนเนื้อหาภายในเพจ 3.ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น กับลูกค้าทางออนไลน์ ทุกช่องทางของบริษัทฯ 4.สร้างปฏิสัมพั ...


ลพบุรี  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
ทำอาหาร จัดเตรียมอาหารและดูแลห้องครัว ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
? ตรวจสอบเอกสารการบันทึกทุกรายการ ทุกประเภทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน ? ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในใบสำคัญจ่าย, ใบสำคัญรับ, ใบรายวันทั่วไป ? จัดทำรายละเอียดทะเบียน ...


พิจิตร  
22 กันยายน 2563  
ลักษณะการทำงาน บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย สอบถามได้ที่ 055-000-600 ต่อ ...


ตาก  
22 กันยายน 2563  
บริการลูกค้าสินเชื่อ ตรวจสอบเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลและเสนอขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ ทำสัญญา กู้ยืมเงิน และจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย ...


พิษณุโลก  
22 กันยายน 2563  
รายละเอียดงาน: ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ กล้องวงจรปิด และระบบต่างๆ ของทางสำนักงานใหญ่และสาขา ...