JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า ?สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
86 อาคาร สัมมากรเพลส ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทร 089-7792945
โทรสาร -

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 11 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย - ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค - ดูการจราจรภายในตลาด ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- ดูแลระบบไฟฟ้า ,ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ สภาพพร้อมใช้งานเสมอ - ดูแล รปภ. แม่บ้าน ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย - ทำเอกสารเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง - ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน - ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน - ประสานงาน ติดตามงานซ่อ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง - ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน - ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน - ประสานงาน ติดตามงานซ่อ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง - ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน - ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน - ประสานงาน ติดตามงานซ่อ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- งานธุรการกลางในโครงการบ้านจัดสรร จัดเก็บค่าส่วนกลาง - ดูแลบริหารงานบริการส่วนกลาง - รับเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆจากลูกบ้าน - ติดต่อประสานงานกับลูกบ้าน - ประสานงาน ติดตามงานซ่อ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
? ขายพื้นที่เช่าตลาดนัด ? จัดทำทะเบียนร้านค้าและสัญญาเช่า ? สรุปรายได้และค่าใช้จ่ายประจำเดือน ? ทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ? ประสานงานกับผู้เช่าและหน่วย ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
? งานบริการร้านค้าเช่า แก้ไขปัญหาให้กับร้านค้า ? บริหารพื้นที่ ตรวจสอบดูแลพื้นที่ ส่งมอบรับคืนพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า ? รับลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
หน้าที่และความรับผิดชอบ -บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง -ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม -บริหารจัดการความปลอดภัยใ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
- ควบคุมงานและติดตามแผนการดำเนินการก่อสร้างประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - รายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง - ประสานงานก่อสร้างโครงการกับหน่วยงานต่าง ๆและ Supplier - ส่งมอบบ้านให้กับลูกค ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
หน้าที่และความรับผิดชอบ - จัดทำนิติกรรมสัญญาทุกชนิดภายในองค์กร ( บ้านจัดสรร, ห้างสรรพสินค้า,ตลาดนัด,ที่ดิน) - จัดทำสัญญาว่าจ้าง สัญญาเช่า สัญญาซื้อขาย ระหว่างองค์กรและบุคคลภายนอก ...