JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้อุดมการ "เชื่อมั่นในคุณค่าของคน" มุ่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งสินค้าและบริการ เปิดรับสมัครผู้สนใจ เพื่อร่วมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง และก้าวหน้าหลายอัตรา
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 02-0227800 ต่อ 141
โทรสาร 02-0227801

บริษัท คิวมิกซ์ซัพพลาย จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 41 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1.ขับรถลากเครนภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย 2.ดูแลความสะอาด ว่อมบำรุงรถตัก 3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก 4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1.ขับรถตักภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย 2.ดูแลความสะอาด ว่อมบำรุงรถตัก 3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก 4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ใช้แรงงานในหน่วยงาน 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...


นครปฐม  
24 กันยายน 2563  
1.ขับรถตักภายในโรงงาน เพื่อลำเลียงวัตถุดิบหินทราย 2.ดูแลความสะอาด ว่อมบำรุงรถตัก 3.แจ้งซ่อมกรณีเกิดการเสียหนัก 4.งานอื่นๆภายในโรงงานที่ได้รับมอบหมาย ...


สมุทรปราการ  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


สมุทรปราการ  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


ปทุมธานี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


ปราจีนบุรี  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


ฉะเชิงเทรา  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบห ...


นครปฐม  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


นครราชสีมา  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


นครปฐม  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพคอนกรีตของหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด 2. ตรวจสอบควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบขั้นตอนการผลิต การทดสอบ การปรับสัดส่วนวัตถุดิบตามสภาพวัตถุดิบ สภาพแ ...


สระบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


ปทุมธานี  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


นนทบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบห ...


ปทุมธานี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ใช้แรงงานในหน่วยงาน 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...


สมุทรสาคร  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพคอนกรีต 2. ประสานงานกับลูกค้า เรื่องคุณภาพคอนกรีต 3. ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง ...


เลย  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


สมุทรปราการ  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


ปราจีนบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบห ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบห ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


ปทุมธานี  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพสินค้าตามมาตรฐานที่กำหนด ตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ การเก็บตัวอย่างวัตถุดิบ การคัดแยก การกองเก็บ การ Spray วัตถุดิบ ปฏิบัติตามขั้นตอนการควบ ...


ปทุมธานี  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1. ควบคุมคุณภาพคอนกรีต 2. ประสานงานกับลูกค้า เรื่องคุณภาพคอนกรีต 3. ประสานงานกับหน่วยงานก่อสร้าง ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบห ...


ปราจีนบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


ชลบุรี  
24 กันยายน 2563  
1) ควบคุมการผลิตคอนกรีตผ่านเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2) ควบคุมเครื่องจักรในการโกยหินทรายเพื่อใช้ในการผลิตคอนกรีต 3) ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงานเบื้องต้นร่วมกับทีมงาน ...


นครพนม  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
24 กันยายน 2563  
1) เก็บตัวอย่างลูกปูนภายในโรงงานและบริเวณหน้างานตามที่ลูกค้าร้องขอ 2) ทดสอบวัตถุดิบ และ ก้อนปูน 3) สรุปรายงานการเก็บตัวอย่างและการทดสอบ เสนอหัวหน้าโรงงาน 4) งานอื่นที่ได้รับมอบ ...