JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด

การจำหน่ายยา และ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์
ชั้นที่ 4 เลขที่ 188/72 ซอย จุฬาลงกรณ์ 16 ถนน จรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0836031836

บริษัท แพทย์ไทย 88 จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 7 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. งานแคชเชียร์ คิดเงิน ทอนเงินให้ลูกค้า 2. งานบริการให้คำแนะนำยา, อาหารเสริม, วิตามิน เวชสำอาง และอุปกรณ์การแพทย์ให้กับลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
หน้าที่หลักคือ การให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ Level-1 และ Level-2 ทางด้าน Software, Hardware, Printer รวมถึงผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น - ทำหน้าที่เป็นจุดแรกในการรับเรื ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
- ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลัง ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
- ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับคลัง ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
- ดูแลงานเอกสารสัญญา จัดหาสินค้าและบริการ สินค้าทั่วไป หรืองานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย - สรรหาผู้ขาย เจรจาต่อรอง ตามงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้สินค้าและราคาที่เหมาะสม พร้อมทั้ ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
งานทางด้านชีวการแพทย์หรืองานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
- ควบคุมดูแลงานตามแผน - ซ่อมสร้าง, อาคารต่างๆ - ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ ...