JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด

KiDO Daycare รับดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และส่งเสริมพัฒนาการด้วยหลักสูตรจากอเมริกา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล
1003/6 ซอยประชาชื่น 30 ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทร 02-9223132
โทรสาร -

บริษัท เพลย์ แอน เลอน จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 28 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ?งานประจำ ทำงานส ...


สงขลา  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา ...


นนทบุรี  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ?งานประจำ ทำงานส ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กอ่อนในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กอ่อนอายุ 3 เดือนขึ้นไป ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกคร ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เ ...


เชียงใหม่  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ - ดูแลความเรียบร้อยภายใน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ๆ - ดูแลความเรียบร้อยภายใน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ?งานประจำ ทำงานส ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก - งานประจำ ทำงานจันทร์ ถึง ศุกร์ ...


เชียงใหม่  
30 พฤศจิกายน 2563  
...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอน - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
-ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO -ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ -สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ โทรติดต่อ 096 8 ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปใน KiDO Educare Center - ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็ก - งานประจำ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ?งานประจำ ทำงานส ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ งานประจำ ทำงานสัปดา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลเด็กวัย 3 เดือนขึ้นไปในเนิร์สเซอรี ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?Able to sing English nursery rhyme and songs ?Strong leadership skills ?Service-minded ?Like to work as part of a team ?Creative (Considered a Plus) ?preference given to cand ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO - ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ - สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
?ดูแลกิจวัตรประจำวันของเด็กๆในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ ?งานประจำ ทำงานส ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
- ดูแลกิจวัตรประจำวันและความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในเนิรสเซอรี่ KiDO Daycare - ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ - งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
-ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO -ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ -สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ -ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ?ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ ?สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ?ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อ ...