JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


โรงพยาบาลศิริน

โรงพยาบาลศิรินโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง เป็นโรงพยาบาลดูแลด้านการรักษา ฟื้นฟู บำบัด ทั้งร่างกายภายนอกและภายใน ให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น ให้บริการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งแบบประจำและชั่วคราว รองรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น พักฟื้นหลังผ่าตัด ป้องกันแผลกดทับ ดูแลแผลเรื้อรัง ดูแลผู้ป่วยทั้งช่วยเหลือตัวเองได้ และ ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำกายภาพบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลศิริน เลขที่ 8 ซอยกรุงเทพกรีฑา 8 แยก 16,18 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 02-130-7803
โทรสาร 02-130-7813

โรงพยาบาลศิริน พบตำแหน่งงานจำนวน 7 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
ช่วยพ่อครัวเตรียมอาหาร เสิร์ฟอาหารผู้ป่วย เก็บถาดอาหาร ล้างจาน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน ห้องพักผู้ป่วย และส่วนอื่นๆ 2.คอยให้บริการ เสิร์ฟอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้กับลูกค้า 3.เก็บขยะ ดูแลความสะอาด เรียบร้อยในอาคาร 4.อื่นๆตามที่ได้ร้บมอบ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
จบเอกคอมพิวเตอร์ ทำกราฟฟิกส์ ดีไซน์ ได้ มีทักษะในการพูด ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
? กำหนด เป้าผลกระกอบการ กลยุทธ์การสร้างรายได้ และแผนการปฏิบัติ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ? กำหนดแผนการสร้างรายได้ และแผนการตลาดได้ทั้ง ออนไลน์ และ ออฟไลน์ ? ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
บริหารจัดการ กำกับ ควบคุมดูแล บุคลากรฝ่ายการพยาบาล ในการพยาบาลผู้ป่วย โดยใช้หลักการของการพยาบาลพื้นฐาน และกระบวนการพยาบาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบาย และ แนวทางปฏิบ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
1.ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย เช่น พลิกตะแคงตัว ,ป้อนอาหาร ,ดูแลความสะอาดผู้ป่วย 2.ดูแลเรื่องการทานอาหารของผู้ป่วย 3.ดูแล อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วย ...


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
- ต้อนรับลูกค้า รับโทรศัพท์ - ให้คำแนะนำกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานภายใน ภายนอก องค์กร - รับข้อมูลทางเว็บไต์ ช่องทาง online - อัพเดตข้อมูลเว็บไซต์องค์กรอยู่เสมอ ...