JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท หินอ่อน จำกัด

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมหินอ่อนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองความพอใจของลูกค้า
565/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-3197972, 081-4047053
โทรสาร 02-3196640

บริษัท หินอ่อน จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ประสานงานกับพนักงานฝ่ายขายและส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. จัดทำเอกสารใบขอซื้อ 4. ทำรายงานการประจำฝ่าย 5. จัดทำเอกสารอื่นๆ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


สระบุรี  
30 พฤษภาคม 2563  
1.เสนอขายสินค้า และการบริการของบริษัทฯ 2.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ 4.หาลูกค้ารายใหม่ 5.ออกใบเสนอรคาและติดต ...


สระบุรี  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คระบบจ่ายพลังงาน ระบบลม ระบบนำ้ 3. ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคคับ บัญชาในระบบ PM ไฟฟ้า ...


สระบุรี  
30 พฤษภาคม 2563  
1. กำหนดเป้าหมาย แผนงงาน ประจำเดือนและประจำปี 2.กำกับ ดูแลออกแบบการทำเหมือง/โรงแต่งแร่ ให้มีความปลอดภัย เป็นไปตามกฏหมายที่กำหนด 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิต 4.ควบคุมกำกับดูแล การปฏิ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. วางแผนการขาย 2. เสนอขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์หินอ่อน 3. ติดตามและบริการลูกค้า 4. ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าหินอ่อนแผ่น และผลิตภัณฑ์หินอ่อน 5. ดูแล ยกระดับ และรักษาลูกค้าเก่า อย่างต่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. วาง Spec งานลงในแบบก่อสร้าง และแบบ Interior 2. สร้างการรับรู้ในกลุ่มบริษัทออกแบบ 3. หาข้อมูลงานโครงการให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทีมขาย Project 4. ติดตามงานจนจบโครงการ / ...