JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท หินอ่อน จำกัด

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมหินอ่อนที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตอบสนองความพอใจของลูกค้า
565/1 ซอยรามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-3197972, 081-4047053
โทรสาร 02-3196640

บริษัท หินอ่อน จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 13 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
1. สร้างการรับรู้ในกลุ่มบริษัทออกแบบ 2. หาข้อมูลงานโครงการให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทีมขาย 3. Support ทางผู้ออกแบบ 5. หาโครงการใหม่ๆแบบต่อเนื่องผ่านบริษัทออกแบบ 6. เพิ่มข้อ ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
1.ติดรถส่งของ 2.ช่วยงานในการจัดส่งสินค้าร่วมกับพนักงานขับรถ 3.จัดเตรียมสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.รับเป้าหมายจากผู้บังคับบัญญา 2.นำเป้าหมายทำการวางแผนการผลิต 3.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน 4.ควมคุมดูแลเครื่องจักรให้พร้อมทำงานอยู่เสมอ 5.ควบค ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
1. วางแผนการขาย 2. เสนอขายสินค้าจากผลิตภัณฑ์หินอ่อน 3. ติดตามและบริการลูกค้า 4. ติดต่อลูกค้า ขายสินค้าหินอ่อนแผ่น และผลิตภัณฑ์หินอ่อน 5. ดูแล ยกระดับ และรักษาลูกค้าเก่า อย่างต่ ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
วางแผนการติดตั้ง ควบคุม / ให้คำแนะนำ ช่าง-ผู้รับเหมา สรุปรายงานการติดตั้ง ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
ตำแหน่งที่รับ ดังนี้ 1.ขนย้ายหิน ติดรถส่งของ 4 อัตรา 2.ตัดหิน 6 อัตรา 3.ซ่อมหน้าหิน 3 อัตรา 4.พนักงานผลิตแป้งแคลเซียม 3 อัตรา 5.งานซ่อมสร้างโยธา(มีพื้นฐานก่อสร้าง) 2 อัตรา ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1. ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คระบบจ่ายพลังงาน ระบบลม ระบบนำ้ 3. ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของผู้บังคคับ บัญชาในระบบ PM ไฟฟ้า ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.ตรวจความความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชี 2.ตรวจความความถูกต้องของเอกสารและการบันทึกบัญชีเอกสารจ่ายชำระหนี้ 3.ตรวจสอบรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายประจำเดือน และรายการผิดพลาดจา ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.เสนอขายสินค้า และการบริการของบริษัทฯ 2.ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด 3.ติดตามลูกค้าเก่าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำ 4.หาลูกค้ารายใหม่ 5.ออกใบเสนอรคาและติดต ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
1. ประสานงานกับพนักงานฝ่ายขายและส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. จัดทำเอกสารใบขอซื้อ 4. ทำรายงานการประจำฝ่าย 5. จัดทำเอกสารอื่นๆ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
02 ธันวาคม 2563  
ขับรถส่งหินอ่อนสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์หินอ่อนอื่นๆ ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
ขับรถส่งหินจากเหมือง ส่งโรงงาน ...


สระบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
ควบคุมการผลิตชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หินอ่อน ...