JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปี ภายใต้ Concept ที่ว่า "จ้างคนไปเที่ยว ที่เดียวในโลก"
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ A ชั้น 34 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-0161999 ต่อ 801,260,803, 093-583-3260
โทรสาร -

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 25 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกขณะอยู่ในประเทศจีน -รับคำสั่งจากผู้บริหารโดยตรง เรื่องการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -ดูแลเรื่องตารางนัดหมา ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - รับโทรศัพท์จากลูกค้าที่ได้ทำการจองห้องพักกับทางบริษัท - ตอบอีเมลล์กับหน่วยงานภายในและภายนอก - หาโรงแรมตามความต้องการของลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1. รับสาย/ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้ข้อมูลโปรโมชั่น 2. โทรแจ้งโปรโมชั่นลูกค้า พร้อมเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้ลูกค้า 3. มีวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ พัฒนางานของตนเองได้ รู้กว้าง ถา ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-เขียนแบบก่อสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานตกแต่งภายใน -จัดระบบการจัดการ Shop Drawing -ประสานงานภายในและภายนอก (ทีม, ลูกค้า, ผู้รับเหมา) -ตรวจสอบการดำเนินการตามแบบที่ Site งาน ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-สำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน -รับจองห้องพักและโรงแรม -ตอบอีเมล์ลูกค้า -ตอบคำถามลูกค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน -ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- ทำภาพแอดต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าของบริษัท ผ่าน Facebook, Line - ทำภาพสำหรับหน้าเพจ Line - ทำภาพแอดเพื่อโปรโมทบัตรเครดิต - ออกแบบภาพโปรโมทบัตรเครดิต - ตัดต่อวีดีโอต่างๆตามที่ได้ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1. ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้าน 2. ดำเนินการติดต่อประสานงานเรื่องต่างๆ ตามคำสั่งของผู้บริหาร 3. ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ของผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1. ดูแลรับผิดชอบ การสั่งซื้ออุปกรณ์ หรือ วัสดุสิ้นเปลืองที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตามความต้องการของแต่ะลหน่วยงาน 2. สรรหา Supplier เพื่อเปรียบเทียบราคา 3. เจรจาต่อรองขึ้นตอนการจัดซื้อระ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า 2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ 3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม -แก้ไขปัญหาในโครงการ ตามระยะเวลาและแผนงาน -จัดทำรูปแบบ Shop Drawing หน้างาน -ประสานงานในเรื่องการออกแบบร่วมกับทีมงาน -งานอื่นตามได้รับมอบหมา ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์?สถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ ทฤษฎีการเงิน การบริหารธุรกิจ และโมเดลความ เสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อประยุกต์ใช้ใน?การประเมิน วิเคราะห์ และคาดการณ์ ความเสี่ยงห ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารการรับประกันสินไหมต่างๆ - ติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อพิจารณาสินไหม - ทำหน้าที่พิจารณาการรับประกันภัยอื่นๆ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- การออกแบบงานสถาปัตยกรรม - การผลิตงานออกแบบ นำเสนองานรูปแบบใหม่ - การออกหน้างาน (บางครั้ง) เพื่อตรวจสอบงาน - การทำ 3D Animation ในการนำเสนองาน - การทำแบบก่อสร้างร่วมกับทีมออกแ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น 2. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด -จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note) -ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่าย ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1. ดูแลทำความสะอาดพื้นที่สำนักงาน 2. เสริฟน้ำ - กาแฟ ให้ผู้บริหารและลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ 3. กวาด ถู พื้นที่ในสำนักงาน 4. จัดเก็บ ทิ้งขยะต่างๆ ในบริษัท ไม่ให้มีกลิ่นรบกวน 5. รั ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- ประสานงานกับบริษัทตัวแทนต่างประเทศ - ดูแลข้อมูลในการติดต่อสื่อสารภาษาต่างประเทศ - จัดทำเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- แนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางด้านบัตรเครดิต - แนะนําข้อมูลการสมัครบัตรเครดิต ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
1.ดูแลติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบริษัท 2.ซ่อมและแก้ไขปัญหาอุปกรณ์IT ของบริษัท 3.ดูแลระบบโปรแกรมต่าง ๆ ของบริษัท 4.ดูแลระบบE-mail ,Websiteและ Network ของบริษัท 5 ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
-ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป -แนะนำโปรโมชั่นประจำเดือนให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด Online - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยใช้การตลาดออนไลน์ - มีความรู้เกี่ยวกับสื่อทาง Face ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงาน - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน -ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของห ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
- เป็นแอดมินดูแล Line Official / เพจ Facebook / Instagram / Twitter - ตอบแชทลูกค้าใน Line และ Facebook - คิดคอนเทนต์เพื่อการโปรโมทบริการต่างๆ /กิจกรรม ในช่องทางออนไลน์ Facebook/ ...


กรุงเทพมหานคร  
08 สิงหาคม 2563  
...