JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจการขายแพกเกจทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไทย ดำเนินกิจการมานานกว่า 5 ปี ภายใต้ Concept ที่ว่า "จ้างคนไปเที่ยว ที่เดียวในโลก"
33/4 อาคาร เดอะไนน์ ทาวเวอร์ A ชั้น 16 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-0161999, 063-9011229
โทรสาร -

บริษัท มัณดาวีต์ ทัวร์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 25 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาและว่าจ้าง 2. ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมพนักงาน 3. งานจัดทำสัญญาการจ้างงานและปฐมนิเทศน์ พนักงานเข้าใหม่ 4. จัดทำประเมินผลงานพนักงาน 5. ทำสั ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น 2. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ดูแลภาพลักษณ์องค์กรทั้งหมด สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้าบริษัท -แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ -จัดการงานเอ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ให้ข้อมูลการสมัครสมาชิก, ผลตอบแทน, และรายละเอียดเงื่อนไขต่าง ๆ 2. ให้คำปรึกษา , แนะนำ, ผู้เข้ามาติดต่อที่เคาเตอร์ หรือติดต่อทางโทรศัพท์ 3. นัดหมายกำหนดการ, บันทึกการประชุม , แ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ตรวจสอบและควบคุมงานสถาปัตยกรรม -แก้ไขปัญหาในโครงการ ตามระยะเวลาและแผนงาน -จัดทำรูปแบบ Shop Drawing หน้างาน -ประสานงานในเรื่องการออกแบบร่วมกับทีมงาน -งานอื่นตามได้รับมอบหมา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-คุมงานตกแต่งภายในและงานก่อสร้าง ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า 2. ให้บริการรับซื้อ-ขายเงินตราต่างประเทศ 3. เสนอและแนะนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-งานออกแบบ , 3D -เขียนแบบ / ออกแบบตกแต่งภายใน (interior design) -ทำแบบ Drawing และประสานงานผู้รับเหมา -ตรวจสอบการดำเนินการตามแบบที่ Site งาน -ปฏิบัติงาน / โครงการ ตามที่ได้รับ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-สำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน -รับจองห้องพักและโรงแรม -ตอบอีเมล์ลูกค้า -ตอบคำถามลูกค้าผ่านอินเตอร์เน็ต ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-เขียนแบบก่อสร้าง , งานสถาปัตยกรรม , งานตกแต่งภายใน -จัดระบบการจัดการ Shop Drawing -ประสานงานภายในและภายนอก (ทีม, ลูกค้า, ผู้รับเหมา) -ตรวจสอบการดำเนินการตามแบบที่ Site งาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ออกแบบสื่อเพื่อใช้ภายในองค์กร (Brand Corporate Design) ในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ เช่น โบว์ชัวร์ ป้ายประกาศต่างๆ เป็นต้น -ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-รวบรวมเอกสารค่าใช้จ่ายและรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือน มาคีย์ลงในโปรแกรมบัญชีเพื่อสรุปยอดค่าใช้จ่ายและรายได้ของบริษัท และวิเคราะห์ผลกำไร-ขาดทุนในแต่ละเดือน -ตรวจเช็คข้อมูลที่ลงบัญชีว ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด -จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash) , ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note) -ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่าย ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ประสบการณ์ด้านการเขียน Mobile Application 1-3 ปี -มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ OOP -มีความเข้าใจ Design Pattern แบบ MVC -มีความรู้ความเข้าใจ JSON, XML, Restful, SOAP -สามารถ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-พัฒนา website โดยใช้ภาษา PHP, MySQL, HTML, CSS, jQuery -มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี ในด้านการพัฒนา web application -วิเคราะห์ แผนผังข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงาน ของ web applic ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการทำงานของบริษัท -จัดการข้อมูลสินค้าบริษัท บทความรวมถึง การประชาสัมพันธ์ โปรโมทสินค้าผ่านช่องทาง เว็บไซต์ (เ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ติดตามผู้บริหารและคอยอำนวยความสะดวกขณะอยู่ในประเทศจีน -รับคำสั่งจากผู้บริหารโดยตรง เรื่องการประสานงาน รวมถึงการปฏิบัติงานให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด -ดูแลเรื่องตารางนัดหมา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
-ให้คำแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับแพ็คเกจท่องเที่ยวสำเร็จรูปทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของบริษัทในเครือ มัณดาวีต์ กรุ๊ป -แนะนำโปรโมชั่นประจำเดือนให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
- จัดเก็บบันทึกรายการรับเงินประจำวัน และบันทึกรายการกระทบยอด - จัดทำรายงานเงินสดย่อย (Petty Cash), ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) และใบลดหนี้ (Credit Note) - ดูแลการจ่ายเงินของค่าใช้จ่ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
- สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้เป็นอย่างดี - มีความรู้เกี่ยวกับการตลาด Online - วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมโดยใช้การตลาดออนไลน์ - มีความรู้เกี่ยวกับสื่อทาง Face ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนา การบริหารจัดการภายในสำนักงาน - ศึกษา วิเคราะห์ กำกับ ดูแล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักงาน -ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของห ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
สาธาณสุขมูลฐาน มุ่งศึกษาค้นคว้า วิจัย การบริการด้านสาธารณสุข โดยศึกษาทางด้านการป้องกันโรค การควบคุม และการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป และเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา การสำรวจ การสัมภาษณ์ การสอบประวัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ข้อเท็จจริง และสาเหตุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการให้คำปรึกษา คำแนะนะ ความรู้ การบริ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
...