JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทดำเนินธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้มีการประกันภัยโดยตรง ใบอนุญาตเลขที่ ว00027/2548 มุ่งเน้นการขายประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก และมีบริษัทฯ ในเครือ คือ บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ซึ่งดำเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกันชีวิตประเภทการจัดการให้มีการประกันชีวิตโดยตรง ใบอนุญาตเลขที่ ช00003/2551 ซึ่งเสนอขายประกันภัยประเภทต่างๆผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing) บริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานและปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 12 และ16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร คุณน้ำหวาน 091-1204715
โทรสาร 02-6192326

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 3 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
31 ตุลาคม 2563  
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง ...


กรุงเทพมหานคร  
31 ตุลาคม 2563  
- ติดต่อขายประกันภัยรถยนต์ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ - ทำงานประจำในออฟฟิต - โทรหาลูกค้าเพื่อแจ้งผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า - สามารถทำงานร่วมกันทีมได้ - มีใจ ...


กรุงเทพมหานคร  
31 ตุลาคม 2563  
1.นำเสนอสินเชื่อรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2.ทำงานประจำออฟฟิศ 3.เป็นพนักงานประจำ ...