JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลิตที่นอนและหมอนยางพารา
เลขที่ 32/32-33 หมู่ที่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160
โทร 02-101-1607 ต่อ 104
โทรสาร 02-101-1608 กด 8

บริษัท เนเชอรัล เลเท็กซ์ แมทเทรส อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 8 ตำแหน่ง  


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
1.วางแผนงานจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานประจำเดือนและไตรมาส 2.ในระหว่างการจัดซื้อ ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3.ควบคุ ...


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
จัดทำประวัติพนักงาน จัดทำเงินเดือน / ตรวจเช็ควันมาทำงานของพนักงาน ดูแลควบคุมกฎระเบียบของบริษัท สรรหา ปฐมนิเทศพนักงาน จัดอบรมต่างๆ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก งานอื่นๆที่ได้รั ...


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
- รับสินค้า/วัตถุดิบ - ตรวจสอบ ตรวจเช็คสินค้า/วัตถุดิบ - ตรวจสอบเอกสารและบันทึกข้อมูลรับ - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานเอกสารให้ ...


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
...


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
- ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย กับฝ่ายอื่นๆในบริษัท - ตรวจสอบสินค้าก่อนนำส่ง Suppiler - ติดตามการรับ-ส่งเอกสารจากลูกค้า/คู่ค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
06 มิถุนายน 2563  
บัญชีลูกหนี้ งานบัญชีอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


กรุงเทพมหานคร  
06 มิถุนายน 2563  
...


นนทบุรี  
06 มิถุนายน 2563  
- วางแผนงานและส่งเสริมกิจกรรมการขายต่างๆ - ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ทางกาารขาย - ประสานงานและดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให้กับลูกค้า - ดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ...