JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด

โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะแผ่น ผลิตตู้ สวิทบอร์ด ตู้แร็ค ตู้ใส่อุปกรณ์การสื่อสาร ตู้ATM ฯลฯ
74 ถนนบางกระดี่ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 0816825176
โทรสาร 024521792

บริษัทสยามอุตสาหกรรมและการผลิต จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 29 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
กำหนดกลยุทธ์การตลาดของสินค้า สำรวจตลาด ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ผลักดันการขายและวิเคราะห์ตลาด บริหารสินค้าตงคลัง ประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรตามนโยบายบริ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
1.ทำแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานงานให้มีการอบรมตามแผน บันทึกผล 2.ทำแผนกำลังพลประจำปี สรรหา คัดเลือกให้ได้พนักงานตามคุณสมบัติที่ต้องการ จนได้พนักงานมาทำงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ติดต่อประสานงานวางสินค้าใน modern trade รักษายอดในห้าง ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
เปิด PO ประสานงาน ตามของ วัตถุดิบ เก็บเอกสาร ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บริหารจัดการ การผลิตงานโลหะประจำวัน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย กำกับดูแล มอบหมายงานลูกทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ตรวจสอบคุณภาพงาน บันทึกผล ทำรายงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
เขียนแบบ/ออกแบบ single line ด้วย autocad 2D,3D, inventor ประเมินราคา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ออกแบบและประเมินราคาตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าตามความต้องการของลูกค้า ทำราคาตู้ให้ใช้งบประมาณน้อยสุด วางแผนการวางอุปกรณ์ในตู้ให้สามารถใช้งานได้จริง สามารถอ่านแบบถอดแแบบวงจรไฟฟ้าได้ เขี ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บริหารงานตรวจสอบคุณภาพงานโลหะ บริหารทีมงาน มอบหมาย ติดตาม ควบคุม ให้ได้ตามแผนงาน ดูแลระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
พิมพ์ใบเสนอราคา พิมพ์ใบสั่งผลิต เปิดบิล พิมพ์งานทั่วไป เปิด PR สื่อสารด้วยโทรศัพท์ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ขับรถจัดส่งสินค้า ให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย ตรวจนับของก่อนขึ้นรถ และ ที่หน้างาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
พูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน และสินค้า ? จัดทำเอกสารการนำเสนอ เพื่อที่จะนำเสนอต่อลูกค้าอย่างมั่นใจ ? ตอบคำถาม พร้อมให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสินค้าต่อลูกค้า ? จัดการด้านงานประชาสั ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ขับรถ ดูแลรถยนต์ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ดูแลงานความปลอดภัยในโรงงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
Responsibilities; Implement an approved marketing plans by working with distributors to deploy marketing activity with KPI monitoring in the assigned countries Development, l ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
สร้างและพัฒนาทีมขาย ทำงานภายในสถานการณ์กดดันได้ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น CNC,Laser,Robotได้ ผลิตชิ้นงานได้ตามเป้าหมาย และ ได้คุณภาพ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
วางแผน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย และ ได้คุณภาพตามต้องการ บริหารการใช้เครื่องจักร และ จัดวางกำลังพลให้เหมาะสม มอบหมาย ควบคุมการทำงานของทีมได้ ทำรายงานผลงาน รายงานปัญหา และ น ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บริหารจัดการ การผลิตงานโลหะประจำวัน ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย กำกับดูแล มอบหมายงานลูกทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ปรับปรุงกระบวนการผลิต งานโลหะแผ่นแปรรูป ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประสบการณ์งานโลหะ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
อ่านแบบ เขียนแบบ ถอดแบบ แกะแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ผ่านProgram AUTO CAD, SOLID WORK ประเมินราคาได้ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเขียนแบบถูกต้องตามต้องการ รายงานปัญหาให้ห ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ขายให้ได้เป้าหมาย หาลูกค้าใหม่ เยี่ยมลูกค้า ประสานงานการขาย ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
จัดหา จัดซ์้อ วัตถุดิบจากประเทศจีน และ ประเทศอื่นๆ ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บันทึกบัญชี เก็บเอกสาร ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บริหารการจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ถึงมือลูกค้าอย่างปลอดภัย อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจนับ สินค้า ให้ถูกต้องทั้งจำนวนและรายการ ก่อนขึ้นรถ ควบคุม การจัดส่งให้สอดคล้องกับความต ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
บริหารงานคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคุมการตรวจรับ เบิกจ่าย การจัดเก็บ สินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าให้เพียงพอ และ ทันต่อการขาย ควบคุม มอบหมาย ติดตามการทำงานของลูกทีม ปรับปรุงการทำงา ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
คำนวณค่าจ้างด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
งานซ่อมบำรุงทั่วไป เปลี่ยนน้ำมันเครื่องจักร ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่เครื่องเชื่อม เครื่องเจียร์ ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน และ สำนักงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤศจิกายน 2563  
ขายตามเป้าหมาย หาลูกค้าใหม่ เยี่ยมลูกค้า บริหารทีมงานขาย ...