JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ PS PU PIR และ ROCK WOOL
72 หมู่ 19 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทร 02-1507806
โทรสาร 02-1507896

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 10 ตำแหน่ง  


พระนครศรีอยุธยา  
31 ตุลาคม 2563  
1.ควบคุมเครื่องจักรในไลน์การผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการและขั้นตอนที่กำหนด บันทึกลงในแบบฟอร์ม 3.ดูแลและทำความสะอาดเครื่องจักรทั้งในขณะทำการผลิตและหลังการผลิตในแต่ล ...


พระนครศรีอยุธยา  
31 ตุลาคม 2563  
1.ดูแลระบบไฟฟ้าและตรวจรักษาระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและอื่นๆของโรงงานตามแผนที่กำหนด 2.งานอื่นๆที่แจ้งซ่อมหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3.สนับสนุนงานฝ่ายผลิต 4.ดูแลรักาาอุปกรณ ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1.จัดทำใบเสนอราคา รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตามข้อมูลที่ได้รับจากพนักงานขาย 2.รับข้อมูลหรือความต้องการของลูกค้าเบื้องต้น แล้วส่งรายละเอียดให้พนักงานขายประสานงานต่อไป 3.เปิด JO ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1. ทำอุปกรณ์สำหรับงานติดตั้งแผ่นฉนวน 2.ซ่อมแซม บำรุงเครื่องมือ/เครื่องจักร 3.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักร 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1. ติดต่อประสานขาย 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. รับโทรศัพท์ลูกค้า 4. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1.เช็คอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจักร(เช็ด Roller ต่อเหล็ก ดึงหัวลาก ลอกแผ่นเหล็กหัวลาก) 2.เตรียมกาว (กาวขาว กาวดำ ขูดกาว เปลี่ยนวัสดุแท่นปาดกาว) 3.ยกแผ่นออกจากเครื่องรีดแผ่นและวางตาม ...


กรุงเทพมหานคร  
31 ตุลาคม 2563  
1. จัดทำการวางแผนวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของลูกค้าและตลาด 3. ปรับปรุงเครื่องจักร ไลน์การผลิต กระ ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
ประกอบและติดตั้งประตูแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1. ติดต่อเสนอขายสินค้า 2. เข้าพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
31 ตุลาคม 2563  
1. ประเมินปริมาณการใช้วัสดุ/อุปกรณ์และวัดหน้างาน 2. ควบคุมการดำเนินงานโครงการ 3. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของโครงการให้ผู้บริหารทราบ 4. ติดตาม ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดข ...