JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด

เป็นสถาบันให้บริการทางการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้กับธุรกิจ ด้วยหลักการแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน ภายใต้เครื่องหมายการค้า Easy Money
เลขที่ 36 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
โทร 02-9581355-9 ต่อ 1315 - 1316
โทรสาร 02-9581360

บริษัท ตั้งธนสิน จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 4 ตำแหน่ง  


ปทุมธานี  
27 ตุลาคม 2563  
จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านกฎหมายทั้งหมดของบริษัท ...


ปทุมธานี  
27 ตุลาคม 2563  
1. บันทึกตารางกะ,ตารางวันหยุด 2. บันทึกข้อมูลใบลา 3. ตรวจสอบรายงานการมาทำงาน 4. อนุมัติค่าล่วงเวลา 5. บันทึกรายการสวัสดิการต่างๆ 6. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
27 ตุลาคม 2563  
บันทึกบัญชีรับ-จ่ายประจำเดือน กระทบยอดแยกประเภทบัญชีที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามระบบ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...


ปทุมธานี  
27 ตุลาคม 2563  
1. พัฒนาระบบงานต่างๆ ตามความต้องการของบริษัท 2. ให้การสนับสนุนระบบงานของบริษัท 3. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของระบบ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...