JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด

เป็นบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเภทไวน์ จากนานาประเทศทั่วโลก นำมาจำหน่ายให้ กลุ่มลูกค้าคือ โรงแรมและร้านอาหารทั่วประเทศ
98/7 หมู่ 9 แขวงบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20250
โทร 081-3346730
โทรสาร 02-3491820

บริษัท บี.เอ็น.เค.พัทยาไวน์ แกลเลอรี่ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 25 ตำแหน่ง  


สุราษฎร์ธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า 3.เก็บเช็ค วางบิล ประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และรถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย ...


ขอนแก่น  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.งานด้านเอกสาร คีย์ข้อมูล ออกบิลสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ฯ 2.โทรติดตาม ทำนัดลูกค้า ประสานงานลูกค้า รับโทรศัพท์ ส่งแฟ็กซ์ มีเจ้าหน้าที่สอนงานให้ ...


กรุงเทพมหานคร  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.เช็คสต็อกสินค้าตามโรงแรมและร้านอาหารประจำวัน 2.วางบิล เก็บเช็ค โรงแรมและร้านอาหารประจำวัน 3.จัดส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ส่งสินค้าด่วนในกรณีฉุกเฉิน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 พฤศจิกายน 2563  
ลักษณะงานคือ ขับรถส่งสินค้าทั่วพื้นที่กรุงเทพ และปริมณฑล ...


กรุงเทพมหานคร  
26 พฤศจิกายน 2563  
งานธุรการบัญชี ลักษณะงานสำหรับ ทั้ง 3 อัตราคือ อัตราที่ 1 1.สรุปรายรับรายจ่าย 2.โทรนัดลูกค้า 3.สรุปลูกหนี้ค้างชำระ อัตราที่ 2 1.พิมพ์บิล ประเภท ใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน ใ ...


อุดรธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า 3.เก็บเช็ค/วางบิลประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และรถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย ...


ชลบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต๊อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า 3.เก็บเช็ค/วางบิลประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และรถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย ...


ภูเก็ต  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริม ทำกิจกรรมของบริษัทและสินค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่ ...


อุดรธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบสต็อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า 3.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...


กรุงเทพมหานคร  
26 พฤศจิกายน 2563  
ลักษณะงาน คือ 1.เช็คสินค้าพร้อมกับลูกค้าทุกเดือน 2.ส่งเอกสารให้ลูกค้า ...


พิษณุโลก  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบสต๊อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์/ประสานงานกับลูกค้า 3.โต้ตอบอีเมล 4.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...


สุราษฎร์ธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริม ทำกิจกรรมของบริษัทและสินค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่ ...


ชลบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า ...


อุดรธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า ...


ภูเก็ต  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต๊อกสินค้า 3.เก็บเช็ค วางบิล ประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และความสะอาดของรถส่งสินค้า ...


ชลบุรี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบสต๊อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า 3.ตรวจเช็คโต้ตอบอีเมล์ 4.ทำรายงาน/ รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...


นครราชสีมา  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบต๊อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า 3.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...


เชียงใหม่  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า 3.เก็บเช็ค/วางบิล ประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และรถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย ...


เชียงใหม่  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริมทำกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ...


เชียงใหม่  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกำกับภาษี/ใบสต็อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า 3.โต้ตอบอีเมล 4.จัดทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...


พิษณุโลก  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริมกิจกรรมของบริษัทให้กับลูกค้า ...


นครราชสีมา  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.จัดเตรียมสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน 2.เช็คสต็อกสินค้าเพื่อเติมสินค้าให้แก่ลูกค้า 3.เก็บเช็ค วางบิลประจำวัน 4.ดูแลความสะอาดสินค้า และรถส่งสินค้าให้สะอาดเรียบร้อย ...


นครราชสีมา  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.นำเสนอสินค้าให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 2.จัดทำโปรโมชั่นให้กับโรงแรมและร้านอาหาร 3.ตรวจเยี่ยมและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า 4.ส่งเสริม ทำกิจกรรมของบริษัทและสินค้ากับลูกค้าอย่างต่อเนื่ ...


ภูเก็ต  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี/ใบสต๊อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3.โต้ตอบอีเมล 4.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำวัน ...


สุราษฎร์ธานี  
26 พฤศจิกายน 2563  
1.ออกใบส่งสินค้า/ใบเสร็จรับเงิน/ใบวางบิล/ใบกับกำภาษี/ใบสต็อกสินค้า 2.รับโทรศัพท์ประสานงานกับลูกค้า 3.ตรวจเช็คโต้ตอบอีเมล 4.ทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายประจำวัน ...