JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน)

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
เลขที่ 88/99 หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร 077-963888, 086-809-1199
โทรสาร 077-963111

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป(สุราษฎร์ธานี) จำกัด(มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 4 ตำแหน่ง  


สุราษฎร์ธานี  
22 กันยายน 2563  
1. วางแผนและควบคุมการก่อสร้างในโครงการให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่นำเสนอให้กรรมการผู้จัดการ ผ่านผู้อำนวยการอนุมัติ 2. ปรับแผนงานและควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนการขายและกา ...


ชุมพร  
22 กันยายน 2563  
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งานเร่งรัดงาน 2.ศึกษาแบบและวิธีก่อสร้างก่อน)ฏิบัติงานทุกครั้ง ...


สุราษฎร์ธานี  
22 กันยายน 2563  
หน้าที่หลัก (Key Responsibilities) : งานฝ่ายขาย 1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด และฝ่ายสินเชื่อ ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดต่อประสานงานในขั้ ...


สุราษฎร์ธานี  
22 กันยายน 2563  
1.ปฏิบัติงานตามแผนงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานหลัก งานเร่งรัดงาน 2.ศึกษาแบบและวิธีก่อสร้างก่อน)ฏิบัติงานทุกครั้ง ...