JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด

ฟาร์มเลี้ยงสุกร และโรงแปรรูปสุกร
17/13 ถนนจารุวร ตำบลพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
โทร 084-362-1637
โทรสาร 038-464-402

บริษัท เอก-หฤษฎ์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.ตำแหน่งสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม ลักษณะงานคือ - ตรวจติดตาม เฝ้าระวังโรค และวิเคราะห์สภาวะโรคภายในฟาร์ม - วางแผนในการควบคุมโรคสัตว์ และการรักษาสุขภาพสัตว์ - ป้องกันการตกค้างของย ...


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
ควบคุมการเลี้ยงสุกรให้ได้ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา วางแผนการสั่งอาหารสุกร/ประสานงานกับธุรการ ตรวจเช็คสุขภาพสุกรประจำวัน รักษาสุกรป่วย จั ...


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.วางแผน ควบคุม ติดตามผล และตรวจสอบกระการผลิต 2.การควบคุมคุณภาพและการจัดส่งสินค้า ให้ได้ตามเป้ากำลังผลิต มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและจัดส่งสินค้าตรงตามเวลา 3.บริหารงานบำรุงรักษา ...


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
งานด้านบัญชีทุกฟังชั่น/ปิดงบประจำปี ...


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
1.วางแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องจักร เครื่องยนต์ รถยนต์ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงเครื่องให้อาหารอัตโนมัติเครื่อง Generator ให้สามารถใช้งานได้ 2.ควบคุมดูแลและให้คำแนะนำใ ...


ชลบุรี  
02 ธันวาคม 2563  
มีความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ติดต่อประสานงานกับหน่ยวงานราชการต่างๆ จัดทำงานเอกสารสัญญาต่างๆของบริษัทฯ ...