JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ลอฟบาซ จำกัด

ธุรกิจผลิต จำหน่าย ส่งออก เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เลขที่ 149/17 หมู่ที่ 4 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 080-851-1718, 095-698-5873

บริษัท ลอฟบาซ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
26 กันยายน 2563  
วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต รวมทั้งวิธีการควบคุมการทำงาน และต้นทุนการผลิต และวิธีทำงานโดยความปลอดภัย เพื่อให้ประสิทธิภาพ การผลิตสูงขึ้น ...


เชียงใหม่  
26 กันยายน 2563  
1. วางแผนระบบ Inventory, Movement, วิเคราะห์ต้นทุนการจัดวางพื้นที่ (FIFO) 2. วางแผน, ควบคุมระบบการขนส่งทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 3. วางแผน, ควบคุมระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งภา ...


เชียงใหม่  
26 กันยายน 2563  
1.วางแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ในงานผลิต 2.สามารถวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ถูกต้อง ครบถ้วน ทันตามเวลาที่กำหนด 4.สามารถนำเสนอ จัดทำโครงกา ...


เชียงใหม่  
26 กันยายน 2563  
- รับผิดชอบในการจัดซื้อภายใน แลและรับผิดชอบในด้านการจัดจ้างผู้รับเหมารายย่อย - เจรจาต่อรองราคากับ Supplier ทำตารางเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขอื่นๆ - ติดตามงานและควบคุมให้ Supplier ...


เชียงใหม่  
26 กันยายน 2563  
บำรุงรักษา ซ่อมบำรุง สร้างและปรับปรุงเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดในโรงงาน รวมทั้งเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน ...


เชียงใหม่  
26 กันยายน 2563  
- วางแผนระบบระบบคุณภาพ/ควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพ ให้เป็นไปตามมาตราฐาน - ดูแลระบบคุณภาพทั้งหมดที่มีอยู่ ให้คงอยู่และดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ...