JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 และเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 เป็นต้นมา ด้วยทุนจดทะเบียน 148 ล้านบาท บริษัทฯ เป็นส่วนหนึ่งในเครือ AEON GROUP ดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้สินและให้บริการด้านกฎหมาย บริหารจัดการภายใต้การกำกับดูแลที่ดีและดำเนินธุรกิจด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณ พร้อมมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายการทำงานที่สัมฤทธิผลในทุกกลุ่มธุรกิจ
699 อาคารโมเดอร์นฟอร์มทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร 02-0250707
โทรสาร -

บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 4 ตำแหน่ง  


ปทุมธานี  
05 ธันวาคม 2563  
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ โทรศัพท์หาลูกค้า ,ออกเก็บเงินลูกค้าที่นัดมอบหมาย , Survey ลูกค้าทีไม่สามารถติดต่อได้ 2.ปฏิบัตรตามกฏและนโยบาย ISMS ต้องจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าไม่นำไปเ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
- วางแผนการติดตามทวงถามและเส้นทางการทำงาน - ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ Survey ลูกค้าที่ไม่สามารถติดต่อได้ - สืบค้นข้อมูลและหาช่องทางในการติดต่อลูกหนี้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ใหม่ของล ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ -ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า -ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป ...