JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด

ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์
88/1 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี-บางบัวทอง ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทร 02-9793600
โทรสาร 02-9793609

บริษัท ไทย ทีจีเค อินดัสทรี่ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 2 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
16 กรกฎาคม 2563  
ตั้งหนี้จากการซื้อและค่าใช้จ่ายต่างๆ จัดทำใบลดหนี้หรือใบเพิ่ม ? ดูแลรับผิดชอบภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงานภาษีอื่นๆ ? จัดทำเอกสารทางการบัญชี และเอกสารทางการเงิน ...


ปทุมธานี  
16 กรกฎาคม 2563  
ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงาน ...