JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD.

AIR & SEA FREIGHT FORWARDER CUSTOMS BROKER ตัวแทนขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากร นำเข้า ส่งออก ขนส่งตู้คอนเทรนเน่อร์
เลขที่ 269/42 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทร 02-117-0235-6
โทรสาร 02-023-5418

FIRST-CLASS LOGISTICS CO., LTD. พบตำแหน่งงานจำนวน 4 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
16 กรกฎาคม 2563  
ตรวจสอบเอกสารนำเข้า เช่น BL, Form E, Invoice, Packing list วางแผนงานผ่านพิธีการศุลกากรและส่งมอบสินค้ากับชิปปิ้ง วางแผนงานจัดรถเทลเล่อร์ นัดหมายกำหนดการส่งมอบสินค้ากับลูกค้า ตรว ...


กรุงเทพมหานคร  
16 กรกฎาคม 2563  
1. งานด้านประสานงานเรื่องการขนส่งตู้คอนเทรน์เนอร์ - ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการจองเรือ - ประสานงานจองเรือกับบริษัทเรือ - ประสานงานรถหัวลากตู้คอนเทรนเน่อร์ 2. งานด้านเอกสารส่งออ ...


กรุงเทพมหานคร  
16 กรกฎาคม 2563  
- ควบคุมทีมงาน แผนกส่งออก และ นำเข้า ให้บรรลุเป้าหมายการทำงานที่ตั้งไว้ - เป็นผู้รับผิดชอบผลงานของคนในทีม - ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาระบบการทำงานเป็นทีม - เป็นที่ปรึกษาและคอยแก้ปัญ ...


กรุงเทพมหานคร  
16 กรกฎาคม 2563  
ตรวจสอบ และ ให้พิกัดศุลกากร ตรวจสอบใบขนสินค้า ยื่นสูตรผลิต และ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ...