JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผลิต และติดตั้ง เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟ UPS และ Sevice
75 หมู่ที่ 3 ถนน เพชรเกษม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร 034-979334 ต่อ 160
โทรสาร 037-979333

บริษัทพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 14 ตำแหน่ง  


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ ทำงานในสายการผลิต , ควบคุมเครื่องจักร CNC ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) - ซ่อมบำรุงและป้องกันเครื่องจักรเสียหาย - แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรและระบบต่างๆ ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ วิศวกรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ / เคมี ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการทำงาน การผลิต , วัสดุใ ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
โรงงานพิลเล่อร์ (ประเทศไทย) สามพราน จ.นครปฐม ซ่อมบำรุงรักษาชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องจ่ายไฟสำรอง ให้บริการทั้งนำเครื่องมาซ่อมที่โรงงานและออกให้บริการลูกค้าทั่วประเทศ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
ขายผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า , เครื่องจ่ายไฟสำรอง , ตู้ Unit sub , เครื่องแปลงความถี่ , แผงโซล่าร์เซล ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) ทำงานด้านวางแผน ควบคุมขั้นตอนการผลิตแผงโซล่าเซลล์ ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
ขายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท ...


สมุทรปราการ  
27 ตุลาคม 2563  
พนักงานช่างประจำไซต์งาน AOT สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ทำงานเป็นกะ ซ่อมบำรุงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า , PM ตามรอบและแผนงาน , Standby ซ่อมเครื่องเมื่อเครื่องมีปัญหาหรือใช้งานไม่ได้ ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ ควบคุมดูแลวัตถุดิบในสายการผลิต จัดเก็บวัตถุดิบ ควบคุมดูแล/จัดเก็บสินค้าที่ผ่านการผลิตและตรวจ ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ ออกแบบวางระบบ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ระบบสื่อสาร ...


กรุงเทพมหานคร  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) เป็นโรงงานผลิตแผงโซล่าเซลล์ วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์/เคมี วางแผนการซ่อมบำรุงและป้องกันเครื่องจักรเสียหาย แก้ไขปัญหาเ ...


สมุทรปราการ  
27 ตุลาคม 2563  
วิศวกรประจำไซต์งาน AOT สุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ควบคุมดูแลไซต์งาน วางแผนงาน ติดตามแผนงาน สรุปรายงาน ประชุมและพรีเซนต์งาน ตาม TOR กำหนด ...


นครปฐม  
27 ตุลาคม 2563  
ประจำโรงงานไทยแมกซ์เวล โซล่าร์ (อยู่ข้างโรงงานพิลเล่อร์) ทำงานบรรจุสินค้าในหีบห่อ และจัดเก็บ ...