JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด

การขนส่งน้ำมัน
เลขที่ 289 ซอยสุขุมวิท62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร 081-336-2505
โทรสาร 02-741-4039

บริษัท ผึ้งหลวงทรานสปอร์ต จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 8 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
- ดูแลการปฏิบัติงานของ พขร. ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งจบการปฏิบัติงาน - ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันในการขนส่ง และสรุปจำนวนเที่ยวขนส่งประจำเดือน - ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกในก ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
ดูแล รับผิดชอบระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ต่างๆ ตรวจสอบสต็อก และควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ-อุปกรณ์ ตรวจสอบการวางบิล แจ้งฝ่ายบัญชีการเงิน วางแผนการนำรถเข้าซ่อมบำรุง ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
- จัดทำรายงานผลการจัดส่ง (KPI) ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด - จัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอ (Presentation) ประจำเดือนต่อผู้ว่าจ้างขนส่ง - จัดทำเอกสารสรุปผลการ Surprise Check และ Check for Ser ...


ขอนแก่น  
22 กันยายน 2563  
- ดูแลการปฏิบัติงานของ พขร. ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนกระทั่งจบการปฏิบัติงาน - ควบคุมการเบิกจ่ายน้ำมันในการขนส่ง และสรุปจำนวนเที่ยวขนส่งประจำเดือน - ตรวจสอบความพร้อมของรถบรรทุกในก ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
1. วิเคราะห์อัตรากำลังคนทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต 2. สรรหาบุคลากรให้ได้ตามอัตรากำลังขององค์กร 3. รับสมัคร สัมภาษณ์ คัดเลือกบุคลากร ตรวจสอบคุณสมบัติ นำส่งเอกสารตามระบบของผู้ว่าจ้า ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
ค่อยช่วยช่าง ประสานงาน ในหน้าที่ที่ทำ ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
บันทึกข้อมูลตามที่รับมอบหมาย สัญญาจ้างมีระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป ...


กรุงเทพมหานคร  
22 กันยายน 2563  
จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี บันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม ในโปรแกรมบัญชี จัดทำใบจ่ายเช็ก และ เงินสด พร้อมเขียนเช็ค จำทำ ภ.ง.ด. 3 และ ภ.ง.ด.53 จัดทำใบ Pay In นำเ ...