JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์เพื่อขาย ตั้งแต่ปี 2528 ด้วยแนวคิดที่ว่า การสร้างครอบครัว สังคมที่ร่มรื่น อบอุ่น ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในทุกช่วงจังหวะชีวิต โดยทีมงานซื่อตรง คงคุณภาพ และพัฒนาแบบบ้าน และเลือกทำเลศักยภาพในทุกโครงการ
101 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร 02-9217093, 02-9217693
โทรสาร 02-5951015

บริษัท ซื่อตรง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


นนทบุรี  
05 ธันวาคม 2563  
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ออกแบบงาน ถอดแบบงานก่อสรา้ง 3.สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี 4.มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้ 5.มีมนุษย ...


ปทุมธานี  
05 ธันวาคม 2563  
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ออกแบบงาน ถอดแบบงานก่อสรา้ง 3.สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี 4.มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้ 5.มีมนุษย ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ออกแบบงาน ถอดแบบงานก่อสรา้ง 3.สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดัน และทำงานตามกำหนดเวลาได้เป็นอย่างดี 4.มีความรับผิดชอบ และสามารถตรวจสอบคุณภาพงานได้ 5.มีมนุษย ...


นนทบุรี  
05 ธันวาคม 2563  
ออกแแบบ / เขียนแบบ / ประเมินราคา ...


นนทบุรี  
05 ธันวาคม 2563  
ควบคุมงานก่อสร้าง , ช่างสำรวจ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ให้คำแนะนำและเสนองานขายบ้านของโครงการ 2.ประสานงานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 3.จัดเตรียมเอกสารยื่นกู้ธนาคารให้กับลูกค้า 4.ติดตามงาน และประสานงาน ดูแลลูกค้า 5.เปิดปิดการขาย และการ ...