JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง

เป็นบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทย ดำเนินธุรกิจการเงิน ประกันชีวิต วางแผนทางการเงิน ประกันชีวิตควบการลงทุน การออมทรัพย์ การวางแผนสวัสดิการ และตะกาฟุลสำหรับอิสลาม เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ. ให้เป็นบริษัทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีสิทธิ์ใช้ตราครุฑในเอกสารของบริษัท เป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับรองมาตรฐานสากล iso เป็นบริษัทประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลการบริหารงานดีเด่น 12 ปีซ้อน
592/1 อาคารเมืองไทยประกันชีวิต ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร 089-6565999
โทรสาร 074-345702-3

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง นราฯ โก-ลก สตูล พัทลุง ตรัง พบตำแหน่งงานจำนวน 15 ตำแหน่ง  


ยะลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


นราธิวาส  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


ตรัง  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


สตูล  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


กรุงเทพมหานคร  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำวางแผนตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...


ปัตตานี  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...


ยะลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...


นราธิวาส  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...


สตูล  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำ วางแผนตะกาฟุลและการเงินตามหลักอิสลาม ในรูปแบบต่างๆเช่น การออมเงินไปประกอบพิธีฮัจญ์ อุมเราะห์ ฯลฯ ...


พัทลุง  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


สงขลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time เป็นผู้แนะนำผลิตภัณฑ์การเงินควบการลงทุนในรูปแบบ UN ...


สงขลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part time -ติดต่อลูกค้า -วางแผนการเงินและประกันชีวิต -นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือประกันชีวิตที่เหมาะสม -มีคอร์ส อบรมความรู้ด้านการเงินทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอด 6 ...


ปัตตานี  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


ยะลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full Time & Part Time ให้คำปรึกษาแนะนำการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...


สงขลา  
23 ตุลาคม 2563  
Full time & part time ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนประกันชีวิตและการเงิน ...