JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับสร้างบ้าน
38 หมู่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 082-5873016

บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 6 ตำแหน่ง  


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
- แนะนำบริการของบริษัทให้กับลูกค้า - ตรวจแบบก่อสร้าง - ประสานงานกับลูกค้าและบริษัท - ติดตามดูแลลูกค้าหลังการขาย - ตรวจสอบ และรับมอบบ้านจากทางลูกค้า - ตรวจสอบ และติดตามการทำงาน ...


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
- ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา - แก้ไขปัญหาตามหน้ ...


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา - แก้ไขปัญหาตามหน้า ...


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทางด้านบัญชีทั้งลูกหนี้ เจ้าหนี้ และรายการปรับปรุงบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บ ...


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. เคลียร์แบบ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...


เชียงใหม่  
08 สิงหาคม 2563  
1. ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 3. รายงานสร ...