JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

เป็นบริษัทเกี่ยวกับงานรับสร้างบ้าน
38 หมู่ 5 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
โทร 082-5873016

บริษัท อาร์ตโฮม แอนด์ ดีไซน์ จำกัด พบตำแหน่งงานจำนวน 8 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
30 พฤษภาคม 2563  
1. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีประเภทต่าง ๆ เพื่อจัดทำเอกสารบัญชี และประสานงานกับสำนักงานบัญชี 2. ช่วยดูแลด้านการเงินของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามการแจ้งหนี้แล ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. จัดทำรายงานด้านบัญชี ด้านภาษี 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการประจำปี ประจำเดือน 3. ช่วยดูแลด้านการเงินของบริษัทฯ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อติดตามการแจ้งหนี้และการชำระค่าบริกา ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรม 2. สามารถถอดแบบประมาณราคา คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุ ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ออกแบบและวิเคราะห์โครงสร้างของอาคาร เพื่อให้ได้โครงสร้างที่มีความสอดคล้องกับแบบสถาปัตยกรรม 2. สามารถถอดแบบประมาณราคา คิดปริมาณงาน และประมาณราคางานโครงสร้าง, สถาปัตยกรรม, ระบบสุ ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 3. รายงานสร ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ควบคุม กำกับ ดูแลความเรียบร้อยและสามารถดำเนินการก่อสร้างที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ติดตามและรายงานความคืบหน้าของงานก่อสร้าง 3. รายงานสร ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. สามารถใช้งานโปรแกรม Auto CAD ได้คล่องแคล่ว เขียนได้รวดเร็ว ถูกต้อง 2. สามารถใช้งานโปรแกรม SketchUp โปรแกรมพื้นฐาน (Word,Excel,Power Point) ได้ 3. สามาถอ่านแบบ แก้แบบ เขียนแบบก ...


เชียงใหม่  
30 พฤษภาคม 2563  
1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. เคลียร์แบบ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ...