JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 10,000 อัตรา
หน้าแรก สืบค้นหางาน


บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่)

ผลิตเครื่องเทศ เครื่องปรุงอาหาร
191/75 อาคาร ซี.ที.ไอ. ทาวเวอร์ ชั้น 12A ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-661-8889-98
โทรสาร 02-661-8685-6

บริษัท เค ที เอ็มเอสจี จำกัด (สำนักงานใหญ่) พบตำแหน่งงานจำนวน 19 ตำแหน่ง  


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ขับรถส่งของ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
ทำอาหาร ไทย - จีน ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.เป็นผู้ช่วยเซล/ติดรถเซล ( ไปต่างจังหวัด ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ทำบัญชีรับ-จ่าย ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล ทำรายการเช็คต่างๆ 2.ทำภาษีต่างๆเช่น ภพ.30 ภงด.1 ภงด.3 ภงด.53 สปส10-1 และเอกสารต่างๆเป็นต้น ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.จัดทำเอกสารและพิมพ์งานเอกสารต่างๆได้เป็นอย่างดี 2.รับโทรศัพท์ 3.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงานได้เป็นอย่างดี 4.มีความสารถทางด้านภาษาจะพิจรณาเป้นพิเศษ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.รับวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย 2.เปิดใบสั่งซื้อ 3.สามารถเลือกผู้ขายและเสนอได้ดีที่สุด 4.สามรถคำนวนราคาได้ถูกต้องและชัดเจน 5.ศึกษาสภาวะการตลาด ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ดูแลรับผิดชอบให้บริการลูกค้าใหม่และเก่า 2.จัดหาลูกค้าใหม่ผ่านช่องทางต่างๆ ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.มีความสามาถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี 2.สามารถทำงานเป็นทีมได้ 3.มีความคิดสร้างสรรค์ 4.สามารถนำเสนอสินค้าใหม่ได้เแ็นอย่างดี 5.พร้อมขายสินค้าตลอดเวลา ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ทำความสะอาดสำนักงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.สามารถวิ่งงานเอกสารต่างได้เป็นอย่างดี ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.สามาถบริหารงานบัญชีและวสงระบบงานบัญชี 2.ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน 3.ตรวจสอบการบันทึกการบัญชีต่างๆที่บันทึกไว้ในสมุดรายวัน 4.สามรถปิดงบการเงินได้ 5.ตรวจสอบควบคุมการทำงานข ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ขับรถผู้บริหาร ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ 2.ถ่ายรูปสินค้า 3.ออกแบบบูธ ...


อ่างทอง  
05 ธันวาคม 2563  
1.ตรวจเช็ครับสินค้าเข้า-ออก 2.เบิกจ่ายสินค้า 3.บันทึกรายการสินค้าแต่ละวัน 4.จัดระเบียบความเรียบร้อยคลังสินค้า 5.ตรวจเช็คสินค้าก่อนเปิดบิลส่ง ...


อ่างทอง  
05 ธันวาคม 2563  
1.วิจัยพัฒนาค้นคว้าผลิตภัณฑ์อาหารและกระบวนการผลิต 2.จัดเตรียมวัตถุดิบ ตรวจบันทึกและจัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอกัยความต้องการให้คำแนะนำดูแลควบคุมบุคคลากรในสายงาน 3.ควบคุมคุณภาพและปร ...


อ่างทอง  
05 ธันวาคม 2563  
1.ออกแบบ วิเคราะห์วิธีการผลิตและปรับปรุงกระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรม 2.ตรวจสอบสถิติศึกษาแผนผังของโรงานความปลอดภัยประปัจจัยอื่นๆ 3.ศึกษาพิจรณากำหนดหน้าที่การงานให้มีประสิทธิภาพ 4. ...


อ่างทอง  
05 ธันวาคม 2563  
1.วิเคราะห์และวางแผนข้อมูลทางด้านการตลาด 2.วางแผนทางด้่านโฆษณาและการขาย 3.กำหนดราคาทางด้ารนการตลาด 4.แนะนำสินค้า ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1. ควบคุมดูแลการขายผลิตภัณฑ์ 2 เสริมสร้างนโยบายการขายใหม่ 3 .ควบคุมดูแลลูกงานในทีมงาน ...


กรุงเทพมหานคร  
05 ธันวาคม 2563  
1.ติดต่องานขายต่างประเทศ 2.สามารถทำงานติดต่อและทำงานเอกสาร นำเข้า-ส่งออก-ชิปปิ้ง 3.ติดต่องานออกบูธ ในประเทศ-ต่างประเทศ ...