JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 50,000 อัตรา
หางาน สมัครงาน สมาชิกเข้าระบบ สืบค้นหางาน ฝากประวัติ...ฟรี หาคนทำงาน อัตราค่าโฆษณาลงประกาศงาน


หางาน สมัครงาน  หางาน บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)
บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน)โรงพยาบาลทีมีขนาด 200 เตียง ได้รับการรับรองคุณภาพระบบ ISO 9001: 2008 โดยได้รับการธำรงการพัฒนาคุณภาพขั้น 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ( องค์การมหาชน ) มุ่งเน้นให้บริการด้านการรักษาพยาบาล ตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ มีศูนย์รับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผุ้ป่วยได้อย่างทันท่วงที โดยยึดหลักคุณภาพ คุณธรรม ความพึงพอใจ ด้วย slogan " ดูแลชีวิต ด้วยจิตใจ " โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ( รพ.ศรีวิชัย3) เป็นโรงพยาบาลหลักในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดในกลุ่ม ประกอบด้วย โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม(รพ.ศรีวิชัย 2 ) โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร ( รพ.ศรีวิชัย 5)
ติดต่อ : คุณเอ๋ พรศิริ 74/5 ถ.เพชรเกษม ม.4 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74130
โทร 02-431-0070 ต่อ 2202-4    
โทรสาร 02-420-1945


บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด ( มหาชน) พบตำแหน่งงานจำนวน 0 ตำแหน่ง  


ไม่พบตำแหน่งงานที่คุณต้องการ