JobISP.com เว็บไซต์หางานคุณภาพ ที่รวบรวมงาน แหล่งหางาน สมัครงาน งานราชการ งานพิเศษ ประกาศรับสมัครงาน ฝากประวัติเพื่อสมัครงาน Resume หาคนทำงาน jobs ทั่วประเทศ กว่า 50,000 อัตรา
หางาน สมัครงาน สมาชิกเข้าระบบ สืบค้นหางาน ฝากประวัติ...ฟรี หาคนทำงาน อัตราค่าโฆษณาลงประกาศงาน


หางาน สมัครงาน  หางาน วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ ตามความในมาตรา ๕๔ วรรคสอง และ มาตรา ๑๓๐ โดยมีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษาเน้นการปฏิบัติ การสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการทางสังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ภายใต้ปรัชญา “Building A Future of Excellence สร้างความเป็นเลิศสู่อนาคต” มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่คุณธรรม”
ติดต่อ : นายพงศกร สุวรรณกูฏ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล 99 หมู่ 6 ต.โพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000
โทร 045617971 085-141-4864    
โทรสาร 045617974


วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา พบตำแหน่งงานจำนวน 0 ตำแหน่ง  


ไม่พบตำแหน่งงานที่คุณต้องการ